Skip navigation

Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

  1. Gárdos Magda (szerk. 1992.): Iskolai Gyógytestnevelés, Tankönyvkiadó, Bp.
  2. Gunda András, Pataky Orsolya, Pánger Andrea, Somogyiné Kuti Ilona (2015.):A gyógytestnevelés szakszolgálati protokollja, Educatio Kft. Budapest
  3. Lőkös Dániel (2014.): A csoportos gyógyúszás hatása a tartáshibás fiatalok szorongására, testi énképére és mozgásos ügyességére, SE Sporttudományok DI, Bp.
  4. Nyíri János (szerk. 1979.): Iskoláskorú gyermekek gyógytestnevelése, Tankönyvkiadó, Bp.
  5. Somogyiné Kuti Ilona (1998.): Gyógyúszás, Flaccus, Bp.