Skip navigation

A gyógytestnevelés-órai úszás alkalmazásának lehetőségei a belgyógyászati betegségek esetén

A belgyógyászati betegségek gyógytestnevelése a mozgásszervi problémákkal szemben sajátos megközelítést igényel. A felmerülő helyzetek, betegségek fokozott egészségügyi rátermettséget igényelnek. A belgyógyászati betegségekkel rendelkező, vagy már gyógyult, de utókezelésre szoruló tanulókkal való bánásmód megköveteli az odaadó tanári és terapeuta személyiséget. Ezek a tanulók más jellegü tünetekkel rendelkeznek, így panaszaik is eltérnek a mozgásszervi betegséggel rendelkezőkhöz képest. Sőt előfordulhat, hogy még panaszaik sincsenek mégis betegséggel élnek.

Az ilyen csoportba járó tanulók teljesítménye nagyban eltér a normál testnevelésre járó tanulókétól. Ez a különbség egy testnevelő-edző-gyógytesnevelő (akár mindhárom egy személyben) számára csak kitartó elszánt tanulás által érthető meg, fogadható el. Ezen a munkaterületen a teljesítmény, teljesítés fogalmak más értelmet nyernek! Ez nem azt jelenti, hogy ezek a gyerekek nem akarnak teljesíteni a testnevelés, illetve gyógytestnevelés foglalkozásokon. Ők is szeretnének erősek, ügyesek lenni, de az ő esetükben ezen állapot elérése betegségeik által fokozottan akadályoztatott. Ezt legyőzni egyedül nem képesek. Segítségre van szükségük, melyet remélhetően otthoni környezetben és az iskolában is megkapnak.