Skip navigation

Az alsó végtag

Az alsó végtag: (26. Kép, 27. Kép)

26. kép: Az alsó végtag csontjai.

Forrás: http://www.slideshare.net/deoechok/anatmia-analitikus-hallgatknak-3-als-vgtag

27. kép: Az alsó végtag izmai.

Forrás: R. Putz and R. Pabst: Sobota Atlas of Human Anatomy (Online Version 1.5, 12th English Edition, Translated by Anna N. Taylor)

 

Vizsgálata: A térd alaphelyzetben teljesen nyújtott (extensiós) állásban van, a hajlítása (flexio) hátra 135°-ban lehetséges (28. Kép). A térd ki- és beforgatása hajlított helyzetben jön létre, 90°-os hajlításnál a legnagyobb a mozgásterjedelme, ami 6-30° is lehet (Barta, 1983).

28. kép: A térd flexiós és hiperextenziós valamint rotációs mozgásai.

Forrás: http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/AntropologiaiHumanbiologiaiGyakorlatok/ch12s02.html

 

A boka alaphelyzetben van, ha a láb és a lábszár tengelye által bezárt szög 90°-os. A boka mozgásai az alsó- és felső ugróízületben mennek végbe. Az alsó ugróízületben a befelé (supinatio) és kifelé (pronatio) irányuló mozgás végezhető 5-5°-os terjedelemben. A felső ugróízület (29. Kép) 50°-os hajlításra (flexiora) és 20°-os nyújtásra (extensiora) képes (Barta, 1983).

29. kép: A boka flexiós és extensiós mozgása.

Forrás: http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/AntropologiaiHumanbiologiaiGyakorlatok/ch12s02.html