Skip navigation

Az asthma bronchiale és az úszás. Az asztmás tanulók terhelhetősége

Ma a gyógytestnevelésre utaltság egyik leggyakoribb esetét az obezitas mellet az asztma bronchiale adja. Az asthmás tanulókra jellemző egy bizonyos allergénnel szembeni fokozott légúti túlérzékenység. Ez az állapot sok esetben meghatározza életvitelüket, befolyásolja személyiségüket. Betegségükre jellemző, hogy kilégzésük akadályoztatott, belégzésük pedig felületes. Terápiájukban fontos szerep jut az úszásnak.

Az uszodai környezet támogató hatása a levegő potrmentességében és páratartalmában fejeződik elsődlegesen. Ilyen közegben végzett fizikai aktivitás segíti a tanulók légzésfejlesztését, a helyes légzésritmus kialakítását, akár játékos formában is. (30. Kép)

31. kép

Képzésükben kiemelten fontos a rendszeresség és a fokozatosság elvének betartása.  Kellően megtervezett fizikai ráhatással edzettségük, álló-képességük kiválóan fejleszthető, ennek következtében a légzésfunkciós értékeik is javulnak. Úszás óráikon először a hátúszás, majd mell- és gyorsúszás javasolt. Az úszás mozdulatai meghatározzák a légzés ritmusát. A feladatok végrehajtásánál figyelni kell a fokozatos intenzitásra, így a fellépő rohamok erőssége és tartama is kiszámíthatóbbá válik. Kutatások szerint a fizikai tevékenységek fajtája nem befolyásoló tényező az asthma kiváltásában. Mindegy, hogy futás, vagy úszás okozza a hiperventillációs rohamot. Azonban azt tényként kell kezelni, hogy az úszásnak a már említett körülmények miatt, alacsonyabb az asthmatizáló hatása.

Az úszások alkalmával kiváltott rohamok kezelésére a megelőzés a legjobb megoldás. A gyermekek ma már a legjobb minőségű béta blokkoló inhalációs készítményekkel rendelkeznek, melyek hörgtágító hatásukkal lehetővé teszik a fizikai aktivitásban való folyamatos részvételt.

A gyógytestnevelés-órai úszások alkalmával a tanárnak figyelemmel kell lennie az intenzitás szintjeire. Fontos az alapos bemelegítés, amely felkészíti az asthmas gyerekeket a fő rész fokozottabb terhelésére. Különösen a terhelés indukálta rohamok miatt tanulónként eltérő intenzitási zónákat kell alkalmazni, melynek szabályozását pulzuskontrollal oldhatják meg (max.150). A terhelés-pihenés folyamatában a pihenést játékos feladatokkal is kiválthatják, melyek jókedvet és hangulatot teremtenek az órán.

Fontos tudni, hogy az asthmas tanulók megfelelő edzéssel állóképességet tekintve az egészséges tanulók szintjére képesek fejlődni. Ezért kell tudatosítani bennük, hogy az asthma olyan betegség, mely akár magas szintű sportteljesítmény elérésében sem jelent akadályt!