Skip navigation

A gyógytestnevelés, az úszás foglalkozás és a rehabilitáció fogalmainak értelmezése

A gyógytestnevelés oktatási-nevelési folyamat, mely betegségek megelőzésében és gyógyításában fejti ki hatását, valamint egyes betegségek esetén megpróbálja megakadályozni a fennálló betegségi állapot további romlását. Tevékenysége kizárólag az óvodai illetve az alap- és középfokú iskolai rendszerben valósul meg. Elsődlegesen helyreállító, rehabilitáló folyamat, mely az alapképességek kialakítása mellett a gyermeki mozgásigény kielégítését is biztosítja a testnevelés elsősorban aktív mozgásanyagán keresztül. Ugyanakkor másodlagos preventív szerepét is fontos megemlíteni.

A gyógytestnevelés keretein belül alkalmazott úszásórák, mint mozgásterápia, ill. sportterápiaként fejtik ki hatásukat.

A gyógytestnevelés órákon, így a gyógyító, rehabilitáló úszás órákon való részvétel lehetőségét is törvény szabályozza, illetve írja elő.

 A gyógytestnevelés-úszás foglalkozásokon azok a tanulók vehetnek részt, akiket a szűrővizsgálatok alapján a testnevelési kategóriák szerint a II. csoportba soroltak, tehát

  1. azon tanulók, melyek normál testnevelés órán valamint gyógytestnevelésben is részt vehetnek egyaránt, és 
  2. akik kizárólag gyógytestnevelésre lettek utalva.

Az úszás a gyógytestnevelésben valójában a törvényi szabályozásban leírt különböző betegségek, elváltozások gyógyítása, utókezelése céljából megfelelő adagokban, megfelelő módszerekkel sekély- és mélyvízben végeztetett hely és helyzetváltoztató gyakorlatok összessége.

A foglalkozások célja, hogy a körültekintően megválasztott betegségspecifikus gyakorlatokkal és módszerekkel, ill. az úszásórák rendszerességével biztosítsuk a tanulók egészségi állapotának javulását, fejlesszük alkalmazkodó képességüket, javítsuk állóképességüket és lehetőleg a sportoláshoz, aktív életmódhoz való attitüdjüket. Mindezeket iskolai oktatási feladatként, azaz a gyógytestnevelés részfeladataiként valósítjuk meg. 

Az úszás tehát egy olyan tartalmi többletet biztosít a gyógytestnevelés foglalkozásoknak, mely nem kizárólag terápiás jellegű hanem sportági sajátosságokat felvonultatva biztosítja a rendszeres sportolás lehetőségét azon gyermekek számára, akik egészségi állapotuk miatt más sportágban nem bizonyíthatják képességeiket.

Sokszínű gyakorlataik által a medencés órák élményszerűek, így meggátolják a betegségtudat kialakulását, mozgásigényt elégítenek ki, valamint sportedzés jellegükből adódóan sokoldalúan fejlesztik a diákok erkölcsi és akarati tulajdonságait.

A vízben végzett úszómozgások legfőbb tulajdonsága, hogy többféle betegség esetén különösebb módosítás nélkül alkalmazhatóak az egyes úszásnemek és azok gyakorlatanyagai illetve ezen gyakorlatok már kismértékű terheléssel járó  használata mellett is jótékony hatás érhető el.