Skip navigation

Bevezető

„Vigyázz a testedre!
Ez az egyetlen hely, ahol élhetsz!”

(Jim Rohn)

Napjainkban egyre több a mozgásszervi problémával küzdő felnőtt és gyermek. A szervezet nem kapja meg a megfelelő ingereket, így nem fejlődik kívánatos mértékben a váz- és izomrendszer, a szív és keringési- valamint a légzőrendszer. Az ülő foglalkozások és egyéb civilizációs ártalmak hatására az izomzat gyengén fejlődik, a passzív mozgatórendszerre (csontok, szalagok) sokkal nagyobb teher hárul, így sérülékenyebbé is válik.

Az iskolaorvosi és ortopédiai szűrővizsgálatok elgondolkoztatóan magas arányban mutatnak ki mozgásszervi elváltozásokat már óvodáskorban is. Megjelenik a hanyagtartás, tartásgyengeség, a lúdtalp, és ugyancsak növekvő tendenciát mutat a belgyógyászati (pl. magas vérnyomás, asztma) és egyéb betegségek megjelenése.

Tényfeltáró vizsgálat bizonyította, hogy óvodapedagógusaink, tanítóink, -akik a problémákkal egyre többször szembesülnek,- tanulmányaik során nem szereznek megfelelő ismereteket az elváltozások, betegségek felismerése, megelőzése terén. Ezen szeretne segíteni a most elkészült digitális tananyag.

A tananyag felkészít a sajátos testnevelési szükségletű 3-12 éves gyermek testi, lelki és értelmi fejlődését figyelembe vevő módszerek hatékony alkalmazására a testnevelés terén. A szerzők célja, hogy megismertessék a pedagógusokat a testi elváltozások és deformitások, a belgyógyászati betegségek anatómiai, élettani hátterével, megelőzésének és kezelésének gyakorlatával.

A tananyag segítségével a pedagógusok felkészülhetnek az óvodás és kisiskolás korú gyermekek egészségmegőrzésével kapcsolatos preventív feladatok ellátására, illetve a már kialakult elváltozások korrigálására.

Megismerkedhetnek a gyógyúszás jelentőségével, helyével és szerepével a mozgásszervi, belgyógyászati betegségek rehabilitációjában.

A tananyag digitális jellegének összes előnyével rendelkezik: fényképek, ábrák, animációk segítik az ismeretek magasfokú elsajátítását.

Cziberéné Nohel Gizella
mestertanár