Skip navigation

2.8. Ellenőrző kérdések a II. fejezethez

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Mi jellemzi a gazdasági társaságot?

Answers

üzletszerű tevékenység folytatására hozzák létre.

a tagok vagyoni hozzájárulást szolgáltathatnak

jogi személyek

a nyereségből való részesedés és a veszteségviselés szabálya a tagok között azonos mértékű.

Visszajelzés

Kérdés

Melyik állítás az igaz?

Answers

A kft. létesítő okirata az alapszabály

A bt. létesítő okirata az alapító okirat

Az rt. létesítő okirata a társasági szerződés

A kkt. létesítő okirata a társasági szerződés

Visszajelzés

Kérdés

A bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje

Answers

30 munkanap

Visszajelzés

Kérdés

A zártkörűen működő részvénytársaság szervezeti felépítése

Answers

igazgatótanács

igazgatóság

vezérigazgató

audit bizottság

könyvelő

felügyelőbizottság

taggyűlés

könyvvizsgáló

jogtanácsos

közgyűlés

Visszajelzés

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

A kft. jegyzett tőkéje legalább 500.000 Ft

Kérdés 2

A tag törzsbetétje legalább 100.000.-Ft

Kérdés 3

Az üzletrész speciális értékpapír

Kérdés 4

Amennyiben a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent akkor a taggyűlést össze kell hívni 8 napon belül.

Kérdés 5

Amennyiben a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent akkor a taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni.

Kérdés 6

Amennyiben a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent akkor a taggyűlést össze kell hívni a társasági szerződésben meghatározott időponton belül.

Szókitöltős teszt

Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

A részvénytársaság legfőbb szerve a , melyet meghívóval hívunk össze. A meghívó tartalmazza:

1        a közgyűlés megtartásának helyét,

2       

3       

4       

5        a szavazati jog gyakorlásának alapszabályban meghatározott feltételeit,

6        a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

Enable JavaScript

Szókitöltős teszt

Kérem, alfabetikusan sorolja fel  a részvényfajtákat: 

1       

2       

3       

4       

5       

Enable JavaScript