Skip navigation

2.1. A társasági jogról általában

A gazdasági társaságok szabályozása több szinten, egymásra épülve, egymást kiegészítve valósul meg. Figyelemmel arra, hogy a gazdasági társaságok egyben jogi személyek is, így a Ptk. jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezéseit alkalmazni kell. Ez lesz a szabályozás első szintje. A gazdasági társaságok közös szabályai képezik a második szintet, míg az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések a harmadikat. Az általánostól a különös szabály felé haladva elmondható, hogy a speciális szabály az általános rendelkezést mindig lerontja, azaz ha a magasabb szinten elhelyezkedett norma mást, vagy többet tartalmaz az alatta levő normához képest, akkor ezt kell alkalmazni. A szabályozás jellegéből következik, hogy önmagában az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések ismerete kevés, a gazdasági társaságok alapításához, működéséhez, megszűnéséhez komplex tudásanyagra van szükség.