Skip navigation

2.3.1. A betéti társaság fogalma

A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (kültag) a társaság kötelezettségeiért – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – nem tartozik helytállási kötelezettséggel.

A betéti társaság jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyre konkrét rendelkezéseket a Ptk. 3:154 – 3:158 §§ tartalmaznak. A Ptk. 3:155.§ azonban kimondja, hogy a betéti társaság mögöttes szabálya a közkereseti társaság. Nem elég tehát az általános, valamint a betéti társaságra irányadó speciális rendelkezéseket tudni: a betéti társaság működéséhez elengedhetetlen a közkereseti társaságra vonatkozó szabályok ismerete is.

A félreértések elkerülése végett szeretnénk leszögezni, hogy a betéti társaság nem a közkereseti társaság egyik alfaja, hanem önálló jogi személyiségű gazdasági társaság.