Skip navigation

2.3.4. A betéti társaság megszűnése

A betéti társaság talán legszembetűnőbb sajátossága, hogy van legalább egy beltagja és legalább egy kültagja. Amennyiben a társaságból valamennyi beltag, vagy kültag kiválik, akkor ez a jellemzője megszűnik.

Ha a társaságból valamennyi beltag kiválik, akkor a társaság megszűnik, kivéve, ha:

  1. az utolsó beltag kiválásától számított 6 hónapon belül új beltag belépését a bírósághoz bejelentik, vagy
  2. a megmaradt kültagok elhatározzák a társaság közkereseti társaságként való továbbfolytatását.

Hasonló a helyzet abban az esetben, ha a társaságnak nem marad kültagja. A gazdasági társaság megszűnik, kivéve, ha:

  1. az utolsó kültag kiválásától számított 6 hónapon belül újabb kültag belépését a bírósághoz bejelentik, vagy
  2. a megmaradt beltagok úgy határoznak, hogy a társaság működését közkereseti társaság formájában folytatják.