Skip navigation

1.2.2. Nyilvántartásba vétel

A jogi személy általános ismérvei közé tartozik annak állam általi elismerése, mely az állam általi nyilvántartásba vételben nyilvánul meg, a jogi személy állam általi nyilvántartásba vétellel jön létre. Így például a gazdasági társaság Cégbírósági nyilvántartásba vétellel.

A nyilvántartáshoz kapcsolódnak egyes, meghatározó alapelvek, így például az, hogy a nyilvántartásba jogot, tényt, vagy adatot csak jogszabályban meghatározott okirat vagy bírósági, hatósági határozat alapján lehet bejegyezni (okirati elv), a nyilvántartás közhiteles (közhitelesség elve), illetve nyilvános, vagyis abba bárki betekinthet, a nyilvántartott adatról feljegyzést készíthet, hiteles másolatot vagy kivonatot kérhet (nyilvánosság elve).