Skip navigation

1.5. A jogszabály alkalmazása

A jogszabály alkalmazására alapvetően kettős „platformon” kerül sor: a bírósági, hatósági fórumon, illetve az egyes személyek között az előbbi fórumokon kívül. Amikor jogalkalmazási gyakorlat kerül említésre, úgy az mindkét platformot jelöli tágabb értelemben, szűkebb értelemben elsődlegesen, de nem kizárólagosan a bírósági gyakorlatot jelenti. Amennyiben konkretizálni szeretnénk, úgy bírósági jogalkalmazási gyakorlat kerül említésre.

A magyar bírósági szervezeti rendszer négy szintű az alábbiak szerint:

1.A „legalsó szinten”, ahol a legtöbb bírósági eljárás indul, a járási, a munkaügyi és közigazgatási bíróságok találhatóak.

2. A törvényszékek (korábbi megyei bíróságok) helyzete kettős, egyrészről törvényben meghatározott esetekben első fokon járnak el, másrészről pedig a járási, a munkaügyi és a közigazgatási bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon bírálják el.
3. Az ítélőtáblák bírálják el a járásbíróságok, törvényszékek határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket, illetve a hatáskörükbe utalt egyéb ügyekben járnak el. Jelenleg öt ítélőtábla működik az országban: a Fővárosi, a Debreceni, a Győri, a Pécsi és a Szegedi Ítélőtábla.

4. A legmagasabb bírói fórum a Kúria. A Kúria bírálja el a törvényszékek, illetve az ítélőtáblák döntéseivel szemben benyújtott jogorvoslatot. A Kúria honlapja a www.lb.hu weboldalon érhető el. A Legfelsőbb Bíróságot 2012. január 1. napjával hatályosan a Kúria váltotta fel.

A bírósági szervezetet érintő részletező, transzparens és informatív weboldal a www.birosag.hu linkről érhető el. Lásd:

5. Kép: A bírósági szervezetek weboldala

Forrás: www.birosag.hu (Letöltés dátuma: 2014. március 10.)