Skip navigation

2.2.3. A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg:

  1. ha a tag társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette,
  2. a tagok közös megegyezésével,
  3. a tag kizárásával,
  4. rendes felmondással,
  5. azonnali hatályú felmondással,
  6. a társasági részesedés átruházásával,
  7. a tag halálával, megszűnésével,
  8. a taggal szemben kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.