Skip navigation

2.6.6. A részvényes kötelezettségei

A részvényesnek egyetlen kötelezettsége van: a vagyoni betétjének a szolgáltatása. A részvényes a részvény teljes névértékének, illetve kibocsátási értékének a befizetésére a társaság nyilvántartásba vételét követő 1 éven belül köteles. Ezen belül akkor, amikor az igazgatóság őt erre felszólítja. Amennyiben az apport az alaptőke 25 %-át nem éri el, akkor lehetőség van arra, hogy azt a részvényes ne rögtön az alapításkor bocsássa a társaság rendelkezésére. Ebben az esetben az apportot a nyilvántartásba vételt követő 3 éven belül a részvénytársaság részére szolgáltatni köteles. Amennyiben kötelezettségének a részvényes nem tesz eleget és a teljesítésre szóló felhívás is eredménytelenül telt el, akkor ez a tagsági jogviszony automatikus megszűnését vonja maga után.