Skip navigation

2.4. Tesztkérdések a második fejezethez

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

A sportoló nem csak természetes személy lehet.

Kérdés 2

Az amatőr sportoló csak sportegyesület tagjaként sportolhat.

Kérdés 3

A sportszerződés érvényesen szóban is köthető.

Kérdés 4

Ha az amatőr sportoló a 18. életévét még be nem töltötte be, a sportszerződés érvényességéhez elegendő az ő aláírása, törvényes képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezése nem szükséges.

Kérdés 5

Hivatásos sportoló sportegyesületben sohasem végezhet sporttevékenységet.

Kérdés 6

A játékjog átruházható.

Kérdés 7

Jelenleg hatályosan a Sport Állandó Választottbíróság eljárására csak akkor kerülhet sor, ha a felek kölcsönös alávetési nyilatkozatot tettek, illetve fogadtak el.

Kérdés 8

A sportvállalkozás korlátolt felelősségű társaság és betéti társaság formájában alapítható.

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Milyen sportolók különböztethetőek meg egymástól?

Answers

élsportoló

hivatásos sportoló

sportegyesületben sportoló

amatőr sportoló

versenyszerűen sportoló

Visszajelzés

Kérdés

Mivel egészítené ki?

Hivatásos sportolónak az a versenyző minősül, aki ……………………….., foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet.

Answers

hivatásszerűen

jövedelemszerzési céllal

elhivatottan

a fair play szabályait betartva

Visszajelzés

Kérdés

A sportszakember tevékenységét az alábbiak szerint végezheti:

Answers

ellenérték nélkül

ellenérték nélkül, ha a felek ebben állapodtak meg

csak ellenérték ellenében

csak ellenérték nélkül.

Visszajelzés

Kérdés

Mi minősül sportszervezetnek?

Answers

egyesület

alapítvány

sportegyesület

gazdasági társaság

gazdálkodó szervezet

sportvállalkozás

Visszajelzés

Kérdés

Kérem, egészítse ki!

Az egyesület létrehozásához az szükséges, hogy legalább …………………. egybehangzó akaratnyilatkozattal elfogadja az egyesület alapszabályát.

Answers

a vezető tisztségviselők

az alapító tagok többsége

Visszajelzés

Kérdés

Mi az egyesület legfőbb szerve?

Answers

taggyűlés

tagok gyűlése

közgyűlés

kuratórium

Visszajelzés

Kérdés

Maximálisan hány főből állhat az egyesület elnöksége?

Answers

az alapszabály rendelkezése szerinti létszámból

5 főből

3 főből

nincs törvényi kötött létszámkerete

Visszajelzés