Skip navigation

1.10. Tesztkérdések az első fejezethez

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

Az egyes jogszabályok rendelkezései nem lehetnek ellentétben állóak az Alaptörvénnyel.

Kérdés 2

A jogszabály hatályossága lényegét tekintve a jogszabály jogalkotásról szóló törvénynek való megfelelőségét jelenti.

Kérdés 3

Az alapítvány nem minősül civil szervezetnek.

Kérdés 4

A személyiségi jog és személyhez fűződő jog szinonimaként használható fogalmak.

Kérdés 5

A jogi személynek személyiségi jogai vannak.

Kérdés 6

Természetes személyről képfelvétel készítéséhez fő szabály szerint nincs szükség az érintett személy hozzájárulására.

Kérdés 7

Amennyiben a sportoló közszereplőként, közéleti szereplőként nyilvános rendezvényen vesz részt, és róla fényképfelvételt szeretnének készíteni, úgy az hozzájárulása nélkül jogszerűen megtehető.

Kérdés 8

A megbízási szerződés ún. eredménykötelem

Kérdés 9

Megbízási szerződés esetében az „ügy ura” a megbízott.

Kérdés 10

A sportolói szerződésre a megbízási szerződés szabályai az irányadóak.

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Melyik bíróság hozhat jogegységi határozatot?

Answers

Legfelsőbb Bíróság

Törvényszék

Megyei Bíróság

Visszajelzés

Kérdés

Hol kerül sor – fő szabály szerint - a jogszabályok kihirdetésére?

Answers

Az Országgyűlési Naplóban

Az önkormányzat hirdetőtábláján

A Magyar Közlönyben

Visszajelzés

Kérdés

Mely jogintézmény leírása az alábbi?

A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett eljárási cselekményekre a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.

Answers

jogszabály időbeli hatálya

jogszabály visszahatása

jogszabály továbbhatása

jogszabály hatálybalépése

Visszajelzés

Kérdés

A jogszabály értelmezése módjának milyen fajtái vannak?

Answers

jogintézményi

törvényi

nyelvtani

logikai

rendszerező

rendszertani

történeti

Visszajelzés