Skip navigation

2.2.1. A közkereseti társaság fogalma

A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy társaság gazdasági tevékenységének céljára, a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak.

A közkereseti társaság mint minden más gazdasági társaság a kötelezettségeiért saját vagyonával felel. Előfordulhat, hogy a társaságnak nincs vagyona, vagy a meglévő nem elegendő arra, hogy valamennyi hitelező, teljes egészében kielégítést nyerjen: ebben az esetben a társaság tagjainak felelőssége korlátlan és egyetemleges. A tagok korlátlan és egyetemleges felelőssége azonban másodlagos, mögöttes helytállást jelent: a hitelező igényét elsősorban a társasággal szemben kell érvényesítenie. Amennyiben a kielégítési alap hiányzik és ezt a társasággal szemben lefolytatott végrehajtási eljárás is megerősíti, akkor jöhet csak szóba a tagok felelőssége.