Skip navigation

1. 3. A jogszabály érvényessége

Akkor érvényes a jogszabály, ha azt az annak kibocsátására feljogosított jogalkotó szerv – így különösen az országgyűlés – a jogalkotásról szóló törvény betartásával bocsátotta ki, s a jogszabály kihirdetésre került.

A jogalkotásról a 2010. évi CXXX. törvény rendelkezik. A Ptk. a Magyar Közlöny 2013. évi 31. számában került kihirdetésre.

Lásd: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13031.pdf

A jogszabályok az önkormányzati rendelet kivételével a Magyar Közlönyben kerülnek kihirdetésre. A Magyar Közlöny Magyarország hivatalos lapja, melyet a kormányzati portálon történő elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, szövegét hitelesnek kell tekinteni.

3. kép: Magyar Közlöny

Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php

A Magyar Közlöny az alábbi weboldalon érhető el: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php  A jogszabályok kihirdetésének és hatálybalépésének követése érdekében érdemes feliratkozni a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó hírlevél-szolgáltatására. A szolgáltatásra a http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=0500&pageindex=0500  oldalon lehet regisztrálni.