Skip navigation

2.5. Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a speciális szabályokat, amelyek az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságra jellemzőek.

1. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrejöhet

    • eredeti alapítással, amikor egy személy alapítja a gazdasági társaságot;
    • a korlátolt felelősségű társaság egy későbbi szakaszában is, amikor egy tag valamennyi üzletrész tulajdonát megszerzi.

2. Alapításához alapító okirat elfogadására van szükség. Abban az esetben, ha többszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagjainak a száma 1 főre csökken, akkor legkésőbb a változástól számított 1 éven belül kell a társasági szerződést alapító okirattá módosítani. Az alapító okirat tartalmára, alakiságára a társasági szerződésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

3. A társaság bejegyzésének a feltétele, hogy a nem készpénzbetét teljes egészében a társaság rendelkezésére álljon, azaz a bejegyzési kérelem benyújtásáig az apportot a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Ezt a szigorú rendelkezést hitelezővédelmi és közérdekvédelmi szempontok indokolják.

 4. A társaság egyszemélyes jellegéből következően taggyűlés nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja.

 5. Az alapító az ügyvezetés részére utasítást adhat, melyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

6. Amennyiben a társaság és annak egyedüli tagja szerződést köt, akkor az csak akkor érvényes ha azt közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták.

7. Az egyszemélyes társaság saját üzletrészt nem szerezhet. Ebben az esetben ugyanis megszűnne a társaság sajátossága, az egyszemélyi jelleg.

A fenti rendelkezéseken túlmenően az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságra ugyanazok a szabályok az irányadóak, mint amelyek a többszemélyes kft. esetében ismertetésre kerültek.