Skip navigation

1.9. A megbízási szerződés

A felek között létrejött jogviszony alapja leggyakrabban a felek által kötött szerződés. A szerződési jog egyik meghatározó alapelve az ún. szerződési szabadság, mely szerint a felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet, illetve szabadon alakíthatják a szerződés tartalmát.  A szerződés polgári jogi szempontból az ún. kötelmek körébe tartozik, s a Ptk. szerkesztési megoldásának megfelelően ha és amennyiben a szerződésekre vonatkozó szabályokat szeretnénk megismerni, úgy az a Ptk.-n belül háromlépcsős:

  1. amennyiben a felek között megkötött szerződés a Ptk.-ban nevesített tipikus szerződés, úgy a Ptk. vonatkozó rendelkezései így például a megbízási szerződésre irányadó rendelkezések
  2. a szerződésre vonatkozó általános szabályok
  3. a kötelmek közös szabályai

A kötelmekre vonatkozó közös, illetve a szerződésekre irányadó általános szabályok körébe rendelten szabályozza a jogalkotó a kötelmeket, illetve szerződéseket érintő valamennyi polgári jogi rendelkezést, s azokat mindig a konkrét jogviszonyra vonatkoztatottan szükséges és kell megfelelően alkalmazni, illetve értelmezni.