Skip navigation

2.2.4. A társaság megszűnése

A közkereseti társaság működése során előfordulhat, hogy a társaságnak csak egy tagja marad. Az általános rendelkezéseken túl a közkereseti társaság akkor is megszűnik, ha a tagjainak száma egy főre csökken kivéve, ha ettől az időponttól számított 6 hónapon belül új tag bejelentésére sor kerül. A jogalkotó tehát lehetővé teszi, hogy a társaság egyszemélyesként működjön, de időbeli korlátozással: erre legfeljebb 6 hónapig van lehetőség.

A 6 hónapos határidő jogvesztő jellegű, ennek elmulasztása esetén a társaság a törvény erejénél fogva szűnik meg.