Skip navigation

1.5. Tesztkérdések az első fejezethez

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

A jogi személy részére teljesített vagyoni hozzájárulást vissza lehet követelni.

Kérdés 2

A pénzbeli vagyoni hozzájárulást más néven apportnak nevezzük.

Kérdés 3

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként kizárólag a dolog tulajdonjoga ruházható át.

Kérdés 4

A know-how egyik alapvető ismérve az ismeret, tapasztalat nyilvános jellege.

Kérdés 5

A jogi személy törvényes képviseletét elsősorban a küldöttgyűlés látja el.

Kérdés 6

A jogi személy törvényességi felügyeletét egységesen az ügyészség látja el.

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Mit jelent a jogszabály diszpozitív jellege?

Answers

kötelezően érvényesülnie kell az egyes jogszabályi rendelkezéseknek

a jogszabályi rendelkezésektől bármelyik fél eltérhet

a jogszabályi rendelkezésektől a felek egyező akarattal eltérhetnek

a jogszabályi rendelkezés feltétlen érvényesülést kíván

Visszajelzés

Kérdés

A gazdasági társaság nevének milyen „elveknek”kell megfelelnie? (Több választás a megfelelő válasz.)

Answers

cégkizárólagosság

névvalódiság

névkizárólagosság

névválaszthatóság

névszabatosság

névszavatosság

cégvalódiság

Visszajelzés

Kérdés

Kiktől nem kérhet a könyvvizsgáló felvilágosítást?

Answers

a vezető tisztségviselőktől,

a küldöttgyűlés tagjaitól

a felügyelőbizottság tagjaitól

a jogi személy alapítójától

Visszajelzés