Skip navigation

2.3.2. A sportvállalkozás

A sportszervezetek másik megjelenési formája a sportvállalkozás. Sportvállalkozásnak csak az a gazdasági társaság minősül, amelynek a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. (Stv. 18.§ (1) bek.)

Bár a sportvállalkozás gazdasági társaság, azonban mégsem alapítható valamennyi gazdasági társasági formában.  Csakis és kizárólag korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági formában alapítható, illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint azzal, hogy a fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén sporttevékenység közhasznú társaság keretében is szervezhető (Stv. 18.§ ).

Az egyes gazdasági társaságokra, illetve azok alapítására vonatkozó részletszabályok külön jegyzet tartalmát képezik.