Skip navigation

2.7. Egyszemélyes részvénytársaság

A korlátolt felelősségű társaság mellett a részvénytársaság a másik olyan társulási forma, ahol az egyszemélyes működés a törvényi keretek között biztosított.

1. A társaság létrejöhet

            – az alapítás alkalmával. Ebben az esetben valamennyi részvényt egy személy, az alapító jegyzi le;

            – a működés során. Amikor az összes részvény egy személy tulajdonába kerül.

2. Az egyszemélyes részvénytársaság nyilvántartásba vételének a feltétele, hogy a kérelem benyújtásáig az apport teljes egészében a társaság rendelkezésére álljon. A Ptk. kizárólag a nem készpénzbetétek vonatkozásában állapít meg ilyen szigorú rendelkezést mégpedig hitelezővédelmi, közérdekvédelmi szempontból. A szabály helyes értelmezéséből következően a készpénzbetétek teljesítése a részvénytársaságra irányadó általános szabályok szerint is történhet.

3. A társaság alapítása alapító okirattal történik. A részvénytársaság működését megváltoztathatja. Amennyiben a nyilvánosan működő részvénytársaság egyszemélyessé válik, akkor a továbbiakban a működés zártkörű, így a korábbi alapszabály helyett alapító okiratot kell készíteni.

 4. A társaságnál közgyűlés nem működik, hatáskörét a részvényes gyakorolja.

 5. A részvényes és a részvénytársaság közötti szerződés érvényességéhez minden esetben kell annak írásba foglalása.

A fenti rendelkezéseken túlmenően az egyszemélyes részvénytársaságra ugyanazok a szabályok az irányadóak, mint amelyek a többszemélyes részvénytársaság esetében ismertetésre kerültek.