Skip navigation

1.4. A jogi személy törvényes működésének biztosítékai

A jogi személy működése felett általános törvényességi felügyeletet – egységesen – a nyilvántartó bíróság lát el. Korábban ez korántsem volt egységesnek nevezhető, mert voltak egyes jogi személyek, melyek felett az ügyészség, míg mások felett a bíróság látott el törvényességi felügyeletet.

A Ptk. lehetőséget biztosít – valamennyi jog személyre vonatkozóan jelzetten – a jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálatára.

Ugyancsak a törvényes működés biztosítéka a jogi személy állandó könyvvizsgálójának megléte. Az állandó könyvvizsgáló betekinthet

  • a jogi személy irataiba,
  • számviteli nyilvántartásaiba,
  • könyveibe.

Felvilágosítást kérhet

  • a vezető tisztségviselőktől,
  • a felügyelőbizottság tagjaitól
  • a munkavállalóktól.

Megvizsgálhatja

  • a jogi személy fizetési számláját,
  • pénztárát
  • értékpapír- és áruállományát
  • szerződéseit.