Skip navigation

1.7.2. A jogviszony tárgya, tartalma

A polgári jogi jogviszony tárgya kettős, közvetlen, illetve közvetett tárgya van. A jogviszony közvetlen tárgya az az emberi magatartás, amelyet az adott jogviszony alanyainak egymás irányában tanúsítaniuk kell. Megbízási szerződésnél megbízó részéről a rábízott feladat ellátása. Közvetett tárgya pedig az a dolog, amelyre az emberi magatartás irányul.

A jogviszony tartalmát a jogviszony alanyait megillető jogosultságok, illetve az őket terhelő kötelezettségek jelentik.