Skip navigation

Sokszögek rajzolása

 

A rendszer a sokszög oldalait a kör húrjaként rajzolja meg. a parancs szerkezete a következő:

ism n [e  j  360/n]

Ahol n az oldalak száma, a az oldal hossza. A teljes kör középponti szögét annyi részre osztjuk, ahány oldalú a sokszög.

Hétszög esetén az pl. így nézhet ki az eljárás:

eljárás hétszög

 ism 7 [ e 60 j 360/7]

vége

hét

Példa

A sokszögek segítségével számos érdekes ábrát szerkeszthetünk. Erre példa a következő feladat:

Nyolc hétszög körbe forgatásával rajzoljunk virágot!

eljárás hétvirág

   ism 8 [ ism 7 [ e 50 j 360/7]

  j 360/8]

vége

vir2