Skip navigation

Adatvédelmi fogalmak

Felügyelet

Hozzáférés-felügyelet: A számítógépes adatbiztonság területén azt a folyamatot jelenti, amely biztosítja, hogy a számítógépes rendszer erőforrásait kizárólag az arra jogosult felhasználók érhessék el az adott módon.

Hozzáférési engedély: Az a hozzáférési jogosultság, amely az egész objektumra érvényes.

Hozzáférés-felügyeleti lista (HVL): A számítógépes adatvédelemben olyan, objektumhoz rendelt listát jelent, amely azonosítja az összes, az objektumhoz hozzáférő alanyt és azok hozzáférési jogosultságait. Egy fájlhoz hozzárendelt hozzáférés-vezérlési lista azonosítja, hogy mely felhasználók milyen hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek az adott fájlhoz (pl. Neptun rendszer).

Hitelesítés

A számítógépes adatvédelemben a felhasználó azonosságát vagy a felhasználónak az objektumhoz való hozzáférésére vonatkozó jogosultságát ellenőrző folyamatot jelenti.

A számítógépes adatvédelemben annak ellenőrzése, hogy az üzenet nem sérült-e, illetve tartalma nem változott-e.

A számítógépes adatvédelemben egy adott információs rendszer vagy védett erőforrások felhasználóját ellenőrző folyamat.

Jogosultság

A számítógépes adatvédelemben a felhasználónak adott jog, amely szerint a számítógépes rendszerrel kommunikálhat, és azt hasznosíthatja.

A felhasználó számára az objektumhoz, erőforráshoz vagy funkciókhoz adott teljes vagy részleges hozzáférési jog.