Skip navigation

Rekurzív eljárások

Fogalma

A már tanult ismétlő ciklusok során a parancsok ugyanazon, megadott paraméter értékkel futnak le többször. A rekurzív eljárások olyan önmagukat hívó eljárások, melyekben az ismételt futás során lehetőségünk van a paraméterek értékeit változtatni. Így egyszerűbbé teszi a programokat. 

Ahhoz, hogy legyen mit változtatni, változót kell megadni. Ezt az eljárás neve után  :változónév szintaktikával adhatjuk meg. A : és a változónév között nem lehet szóköz, míg az eljárás neve és a változó neve között mindig van szóköz.

Mivel a változó értéke folyamatosan változik, ezért előfordulhat, hogy az eljárást sosem áll le. Ezért feltételt kell megadni, amely tartalmazza, hogy meddig hajtódjon végre az eljárás. A feltétel megadásának módja a következő:

                ha feltétel [ parancsok]  → a feltététel teljesülése esetén végre hajtandó parancsok találhatók a zárójelben

                parancsok a feltétel nem teljesülése esetén.

A rekurzív eljárásokat a már tanult módon kezdjük el szerkeszteni, de mivel változót kell megadni, felkattintunk az eljárás neve mellé és definiáljuk a változókat a már ismertetett módon.

A rekurzív eljárások futtatásakor kezdő értéket kell megadni, melyet indításkor egy ablakban kér be a rendszer, de megadhatjuk a parancssorban is az eljárás neve után.