Skip navigation

Informatika a pedagógiai munkában

Segédanyag a tanító szakos hallgatók számára

Készítette:

Czédliné Bárkányi Éva

peti2

Célok

A tantárgy célja: hogy a hallgatók

 • alkalmasak legyenek a számítógép, egyéb informatikai eszközök használatára (projektor, interaktív tábla stb.) kezelésére, programok használatának haladó szintű elsajátítására és ez irányú ismereteik folyamatos tovább fejlesztésére,
 • megismerjék a számítástechnika fejlődésének főbb állomásait, a számítógép generációkat,
 • alkalmasak lesznek a hálózati lehetőségek igénybe vételére az Office programok használatánál az újabb verziók megismerése céljából,
 • ismerjék a programok, az internet használatára vonatkozó jogi, etikai szabályokat,
 • tisztában legyenek a vírusvédelem módszereivel és eljárásaival,
 • alkalmasak a szövegszerkesztő programok használatának haladó szintű elsajátítására és ez irányú ismereteik folyamatos tovább fejlesztésére,
 • képessé válnak az 1-4 osztályos tanítói munkájuk során (osztálytermi munka, pedagógus adminisztratív feladatok, tananyagfejlesztés) értően alkalmazni a tantárgyat a benne szereplő programok használatával,
 • képesek multimédiás állományokat különböző fájltípusokra konvertálni, megvágni, egyesíteni,
 • alkalmasak a prezentáció készítő programok használatának haladó szintű elsajátítására, alkalmazására és ez irányú ismereteik folyamatos továbbfejlesztésére,
 • Ismerjék a prezentációk alkalmazási lehetőségeit a pedagógiai munkában,
 • képesek legyenek a prezentáció készítő programok és egyéb más programok közötti adattranszfer megvalósítására,
 • tisztában legyenek az IMAGINE LOGO programozási nyelv alapjaival, felhasználói környezetével,  képesek lesznek ezt felhasználni tanítói munkájuk során a tanulók kognitív képességeinek fejlesztésében.