Skip navigation

Ellenőrizze tudását

Melyik állítás igaz?

Kérdés 1

A számítógépek története több, mint négyezer évre tekint vissza.

Kérdés 2

Blaise Pascal készítette el elsőként az elméletben működő számológépet.

Kérdés 3

A lyukkártya használatát a szövőgépek működtetéséről vette át az informatika.

Kérdés 4

Babbege már a XVIII. században lyukkártyát használt számítások gépbe táplálására.

Kérdés 5

Az USA-ban 1890-es népszámlálás adatait lyukkártyán rögzítették.

Ismertesse a Wiener-elveket!

Pótolja a hiányzó szavakat!

  1. A számítógép legyen
  2. A számítógép számoljon.
  3. A számolás történjen.
  4. A program működjön.
  5. Meg kell oldani az

Enable JavaScript

Sorolja fel a Neumann-elveket!

Pótolja a hiányzó szavakat!

  • A számítógép legyen
  • A programot mint az adatot, közös
  • Legyen egy és számolóegysége ( ) és egy vezérlője
  • Legyen egy  egysége ( ).
  • A számítógép legyen , azaz dolgozzon

Enable JavaScript

Mi az információ egysége? Sorolja fel a mértékegységeit!

Pótolja a hiányzó kifejezéseket és számokat!

Az információ egysége a , amely egy vagy felel meg.

1 bit

1

1 =  

1 =

1 =  

A váltószám:  =

Enable JavaScript