Skip navigation

Kategóriaváltozás

Az óvoda- és iskola-egészségügyi szolgálat a munkáját szabályzó törvényi előírásoknak megfelelően rendszeresen ellátja és szűri az óvoda és iskola gyermekközösségét (pl. testnevelési alkalmasság, egészségi állapot, stb.) és ellenőrzi a gyógytestnevelésre besoroltakat is (felülvizsgálat).

Állapotjavulás esetén visszasorolja a gyermeket a teljes terhelésű iskolai testnevelés órákra és megszünteti a kategorizálást. Az éves szűrés és a felülvizsgálat eredményéről a tanév rendjének megfelelően, évente (adott év május hava folyamán) értesíti az iskola igazgatóját és a gyógytestnevelő tanárt.

Más orvos véleménye az iskolaorvosi döntést (I, II/A, II/B kategória) nem módosíthatja!

Egyéb orvosi/szakorvosi véleményt/javaslatot az iskolaorvos saját hatáskörben értékel.

A szülőnek joga és kötelessége, hogy a gyermekkel kapcsolatos egészségügyi állapotváltozásokról az iskola-egészségügyi hálózatot a tanév teljes időszaka alatt tájékoztassa illetve tájékoztatást kapjon.