Skip navigation

Gyógytestnevelés az iskolákban

A gyógytestnevelés a testi- és pszichés egészség visszaállítása, /megtartása, ill. fejlesztése érdekében végzett cselekvő tevékenység, óvodai, iskolai testnevelési óra.

„A gyógytestnevelés önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradt tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket az iskolaorvos, ill. a szakorvos gyógytestnevelésre utal.

Jogszabály írja elő a gyógytestnevelést az iskolákban /1993.évi LXXIX: törvény a közoktatásról/: A 35. paragrafus értelmében a gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy-, vagy könnyített testnevelésre utalja. A gyógytestnevelési szolgáltatás ingyenes.

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/pedszsz_080326.pdf

Ami igaz a testnevelés tantárgyra, az igaz a testnevelés gyógytestnevelés változatára is. Módszere, eszközrendszere szinte azonos, azonban a gyógytestnevelésben a sporttudományi módszerek mélyebb orvostudományi alátámasztottsággal, orvosi diagnózis által meghatározott formában érvényesülnek.

Gyógytestnevelésük olyan megértő, inkluzív pedagógiai környezetben történik, ahol még a kevésbé jó fizikai teljesítményük is érték, ha betegségük legyőzése érdekében tudatosan és szorgalmasan együttműködnek gyógytestnevelő tanárukkal” (Gunda A.).

A gyógytestnevelésre besorolt gyerekek ezen a tanórán sajátíthatják el azokat az elveket és tudásanyagot is, amelynek birtokában, egészségük védelmében, képesek lesznek további életük során a teljes mozgáskultúra anyagából kiszűrni az állapotuk szempontjából károsító hatással bíró mozgásanyagot (kontraindikációk, öngondoskodás).

Eszközkészlete: a konkrét orvosi, pedagógiai és pszichológiai diagnózis(ok) tükrében összeállított – a NAT testnevelési tanterve által meghatározott - változatos mozgáselemek és sportági mozgásformák.

Módszerei: orvostudományi ismeretek alapján, alkalmazott pedagógiai, pszichológiai és a testi nevelés neveléselméleti-, edzéselméleti-, pedagógiai- és pszichológiai módszerek.