Skip navigation

Csapatokban végezhető játékok

  1. „Tartsd a levegőben a lufit”! : Alakítsunk ki 4-5 fős csapatokat. A csapatok tagjai köralakzatban helyezkedjenek el, és minden csapatnak legyen egy felfújt lufija. A feladat a lufi levegőben tartása magastartásban tartott karokkal nyújtózkodva. Győztes az a csapat, amelyik tovább tudja levegőben tartani a lufiját.
  2. „Tartsd a levegőben” a lufit pók- és rákjárásban! : Alakítsunk ki 4-5 fős csapatokat. A csapatok tagjai köralakzatban helyezkedjenek el, és minden csapatnak legyen egy felfújt lufija. A feladat a lufi levegőben tartása pók-rákjárással, kézzel vagy lábbal érintve. Győztes az a csapat, amelyik tovább tudja levegőben tartani a lufiját.
  3. „Labdahajsza” két csapatban, kettős körben: Két páros létszámú csapattal játszható. Kettős köralakzatban az egyik csapat a külső kört a másik csapat a belső kört alkotja, majd minden második külső kört alkotó helyet cserél a vele szemben lévő belső kört alkotó ellenfelével. Így az azonos csapatban lévők cikkcakk alakzatban helyezkednek el. Mindkét csapatnak van egy-egy labdája, amiket a kör ellentétes pontján állóknál kell elhelyezni. Leereszkednek hasonfekvésbe és a feladat az, hogy a labdát gurítással körbe adogassák arra törekedve, hogy az ellenfél labdáját a saját labdájukkal utolérjék. Győztes az a csapat, amelyiknek ez többször sikerül.
  4. „Adogatóverseny”: A csapatok egymással szemben vonal alakzatban helyezkednek el törökülésben. Mindkét csapat első és utolsó játékosa mellett egy-egy felfordított zsámoly áll. Az egyik zsámoly tele különféle eszközökkel (pl.: babzsák, labda…), a másik zsámoly üres. Feladat az eszközök áthelyezése kézből kézbe adogatással az üres zsámolyba. Az eszközök átadása-átvétele törzsfordítással történik. Győztes az a csapat, amelyiknek hamarabb sikerül az összes eszköz átpakolni.
  5. „Bombázás” hasonfekvésben: A csapatok egymással szemben, egymástól 3-4 méter távolságra hasonfekvésben helyezkednek el az alapvonaluk mögött. A csapatok között középen medicinlabdákat helyezünk el. Minden gyermek kezébe léglabdát adunk, és a feladat az, hogy gurítással az ellenfél alapvonala mögé tereljük a medicinlabdákat. Az alapvonal mögé került labdák kiesnek a játékból. Győztes az a csapat, amelyik több labdát tudott az ellenfél alapvonala mögé juttatni.
  6. „Ne engedd ki a labdát!” : A csapatok egymással szemben, egymástól 3-4 méter távolságra zsámolyokon hasonfekvésben helyezkednek el lábtámasszal a talajon. A csapattagok kartávolságra helyezkedjenek el egymástól. Mindkét csapatnál két labda van, és a feladat az, hogy a labdákat kigurítsák az ellenfél játékosai között. Győztes az a csapat, amelyiknek többször sikerül kigurítani a labdákat.
  7. „Szabadulás a labdától”: A csapatok egymással szemben a terem két végén elhelyezett szivacsokkal borított tornapadokon hasonfekvésben helyezkednek el. A játékteret középvonallal két térfélre osztjuk és létszámtól függően azonos számú labdát adunk mindkét csapatnak. A feladat az, hogy a labdákat átgurítsák az ellenfél térfelére. Győztes az a csapat, amelyiknek sikerül az összes labdát az ellenfél térfelére gurítania, vagy az a csapat, akinek a térfelén kevesebb labda lesz a játékidő leteltekor.
  8. „Pókfoci”: A játékteret két térfélre osztjuk és az alapvonalakra kapukat helyezünk. A kapu lehet bója, zsámoly vagy svédszekrénytető.  A játékosok pók- és rákjárással haladhatnak, és csak lábbal érinthetik a labdát. Győztes az a csapat, amelyik a játékidő alatt több gól szerzett.
  9. „Pókpete gyűjtés”: A játéktér közepén a középvonal mentén babzsákokat helyezünk el. Mindkét csapat alapvonalára fészekként egy felfordított zsámolyt állítunk. A játékosok a saját alapvonaluk mentén sorakoznak fel és jelre pók- és rákjárással igyekeznek minél több „pók petét”, azaz babzsákot a fészkükbe hordani. Győztes az a csapat, amelyik több petét tudott összegyűjteni a játékidő alatt.
  10. „Fekete-fehér” kúszással, mászással: A csapatok egymással szemben, egymástól 1,5-2 méter távolságra hanyattfekvésben helyezkednek el. Mindkét csapat mögött ugyanolyan távolságra alapvonalakat jelölünk ki. Egyik csapat a fekete a másik csapat a fehér szint kapja. Amelyik csapat a színét hallja kúszással előre haladva üldözi a másik csapat tagjait, akik kúszással hátrafelé haladnak. Az üldözők igyekeznek minél több menekülőt megérinteni, még mielőtt átjutnának az alapvonalukon. Győztes az a csapat, amelyik több menekülőt tudott megérinteni azonos számú üldözés után.