Skip navigation

A gyógytestnevelés óra sajátosságai

Csoportos óra: Lehetőleg azonos vagy hasonló mozgásállapotú, azonos intellektusú tanulókból kell szervezni, figyelembe véve az életkort és a nemek elkülönítését, különösen felső tagozaton és a szakiskolában; ha a személyi feltétele biztosított.

Egyéni gyakorlatok: jelentősége abból adódik, hogy bármennyire is hasonlóak az elváltozások, egyéni különbségeket találunk az elváltozás jellegében, súlyosságában, a tanulók teherbíró képességében, az önkontrolljában stb.., ezért indokolt az egyénre szabott speciális gyakorlatok összeállítása, tervezése.

Az összeállítás szempontjai:

 1. gyógytestnevelés óra fő részében végeztessük az egyéni gyakorlatokat;
 2. 10-12 percben, 5-6 egyéni gyakorlatot végeztessünk;
 3. figyeljünk a gyakorlatok pontos végrehajtására;
 4. ügyeljünk arra, hogy a gyakorlatok célszerűen egymásra épüljenek;
 5. mindig vegyük figyelembe a tervezésnél a tanulók aktuális egészségi állapotát;
 6. a gyakorlatok feleljenek meg a fokozatosság elvének.

Házi feladat gyakorlatok jelentősége abból adódik, hogy a heti 2-3 gyógytestnevelés óra nem hoz kielégítő változást a károsodott szervezetben, ezért rendszeres, naponta végzett gyakorlásra van szükség.  

A házi feladat gyakorlatok kijelölésénél figyelembe kell venni, hogy:

 • időtartama ne legyen több 15-20 percnél (kevesebbnek nincs értelme, több időt nem áldoz rá a gyerek);           
 • a gyakorlatokat lehetőleg szabad levegőn vagy nyitott ablaknál végezzék;
 • a mozgást a szervezet bemelegítésével kezdjék,(légző gyakorlatok, keringés fokozó gyakorlatok) ezt kövessék a speciális gyakorlatok, és fontos a szervezet lecsillapítása is, (nyújtó hatású és légző gyakorlatok);
 • otthon is elvégezhetőek legyenek a gyakorlatok, (ne igényeljenek szereket, nagy helyet);
 • önállóan is hibátlanul tudják végrehajtania gyerekek.

A gyógytestnevelés óra típusai:

 • edzésjellegű;
 • általános kondicionáló és képességfejlesztő;
 • sportág specifikus;
 • játék jellegű.

A fent felsorolt óratípusok természetesen „vegyesen” is alkalmazhatók.