Skip navigation

III.1.2. Magáról a rendszerről

Az online rendszert a http://www.netfitweb.hu/ weboldalon érhetjük el.
A publikus felület kiválasztása után rövid ismertetőt kapunk magáról a NETFIT programról és annak működéséről. Ami számunkra érdekesek azok a riportok és statisztikák, így oda kattintva a lekérdező panelhez kerülünk. Elsőként itt be tudjuk állítani azt, hogy a lekérdezésünk az ország egészére terjedjen-e ki vagy esetleg csak egy helyi középiskolára.

Terület alapján megkülönböztetünk 7 szintet, melyek a következők:

  1. Országos szintű
  2. Regionális szintű
  3. Megyei szintű
  4. Járás szintű
  5. Településszintű
  6. Intézményszintű
  7. Telephelyszintű

A következő lépésben, ha nem az országos lekérdezést választjuk, akkor meg kell határoznunk a régió, megye, járás, település vagy intézmény nevét, valamint hogy a 4 fejlettségi profil 9 mérése közül, mely adatai érdekesek a leginkább a számunkra. Ezután ha az információkat szeretnénk tárolni a későbbiekre is saját számítógépünkön, a rendszer felajánlja a PDF verziós megjelenítést, de ha nincs szükségünk a későbbi visszakeresésre, elég csak a képernyőn megjeleníttetni az adatokat. Egy kis idő elteltével elénk tárul a várt adatbázis.

Forrás: netfitweb.hu

Először ami a képernyőn fogad minket, az egy általános statisztikai összesítő a legalapvetőbb dolgokkal. Ilyen a következők, mint például az összlétszám, az átlagéletkor, a tanév feltüntetése és az adatok feltöltési állapota. Az adatfeltöltöttségi állapotból, valamint a létszámból, következtetésként levonhatjuk, hogy mennyire megbízhatóak a táblák. Ha nem rendelkezünk elég adattal, olyan következtetéseket vonhatunk le, amelyek tévesek lehetnek az alapsokaságra tekintve. Jelen helyzetben hibaforrás lehet számunkra a feltöltöttség hiánya, vagy a minta alacsony elemszáma.

Forrás: netfitweb.hu

A kért dokumentum további részen a fenti ábrához hasonló diagramokkal, és statisztikai összegzőkkel találkozhatunk.

Először is két külön oszlopban jelennek meg a lányok és a fiúk adatai, emellett soronkénti bontásban láthatjuk az életkorokat. A rendszer kettő vagy három zónába sorolja be a tanulókat, amelyek a következőek lehetnek:

Forrás: netfitweb.hu

  1. FFSZ: Fokozott fejlesztési zóna
  2. FSZ: Fejlesztési zóna
  3. EZ: Egészség zóna

A NETFIT újszerűsége az értékelő rendszer kialakításánál is megmutatkozik. A normaorientált helyett megjelenik a kritérium alapú értékelési rendszer, melynek a lényege, hogy a fittségi sztenderdeket valamilyen külső tényező által határozták meg, ami a jelen helyzetben az egészség.

Az alkalmazott zónák alapján jól behatárolható, hogy a pedagógusoknak, tanulóknak, valamint a szülőknek nemek szerint differenciálva, bizonyos korcsoportokban mikre kell odafigyelni, mit kell jobban fejleszteni, mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni a gyermekek egészségének megőrzése érdekében.

Ha a tanulók eredményei az egészség zónába kerülnek, akkor az azt jelenti, hogy a tanuló fizikai állapota az egészség szempontjából megfelelőnek minősül. Azonban ha az eredmény a másik két zóna egyikébe kerül, akkor az felhívja a tanulók, a szülők illetve a pedagógusok figyelmét is arra, hogy mely területen van szükség fejlesztésre.

A következőkben a mintákra jellemző alap mérőszámokkal találkozunk. Mint például a minimális és maximális BMI (testtömeg-index), és ennek az átlaga illetve szórása. Természetesen ezek is nem és életkor szerinti csoportosításban jelennek meg előttünk. Majd végül láthatunk egy összesítő diagramot, ami elsőre kicsit megtévesztő lehet, hiszen címsorában az ország szerepel, azonban itt a lekérdezésünknek megfelelő adatok szerepelnek. Jelen esetben Szeged városára végeztük el a lekérdezést, tehát itt az utolsó oszlopban is a szegedi iskolák adatai szerepelnek. Ha esetleg kételkedünk és ellenőrizni szeretnénk magunkat a biztonság kedvéért, akkor az itt lévő adatokat, melyek a minta nagyságára vonatkoznak, összeadhatjuk, és megközelítőleg azonos adatot kapunk a település zóna-összesítő adattal. A mostanra már megszokott nem szerinti bontás elmarad, azonban a darabszám mellé ezen a diagramon megoszlást is kapunk az egyes korcsoportokon belül. Tehát leolvashatjuk, hogy a 17 éves tanulók 7%, azaz 122 fő a fokozott fejlesztési zónába, míg 15%, azaz 266 fő a fejlesztési zónába, míg a maradék 78%, azaz 1416 fő az egészségzónába tartozik a testtömeg-indexük alapján.

Ilyen, és ehhez hasonló táblázatokkal találkozhatunk a 4 fittségi profil 9 további mérésénél. Ezekből a táblázatokból jól kiolvasható, hogy mely területeken szorul fejlesztésre a gyermekek fizikai és egészségi állapota.