Skip navigation

I.3.2. Jelkondicionálás

A jelkondicionálás során a jelátalakítóból érkező jelet egyrészt erősítéssel a megfelelő intenzitásúra állítjuk, másrészt szűrjük az analóg jelet a zajtól. Itt mindig aluláteresztő szűrőket használunk. Az aluláteresztő szűrő olyan, ellenállásokkal és kondenzátorokkal megvalósított áramkör, mely egy előre adott frekvencia felett (ún. vágási frekvencia) minden olyan komponenst kiszűr az analóg jelből, amelynek frekvenciája magasabb ennél a vágási frekvenciánál. A 12. ábra egy ilyen, ellenállásból és egy kondenzátorból megvalósított alul áteresztő szűrő elvi kapcsolási rajzát mutatja.

  1. ábra Az aluláteresztő szűrő kapcsolási rajza.

Ezt a szűrőt a szakirodalomban antialiasing szűrőnek is nevezik, ugyanis ez a szűrő végzi el az analóg jel sávkorlátozását a jel digitalizálása előtt. Ez azért fontos, mert a helyesen megválasztott vágási frekvencia kizárja az aliasing (alulmintavételezés) effektust. Magát az effektust a „2.3.1 Mintavételezés” című alfejezetben részletesen tárgyaljuk.