Skip navigation

I.2. Jelek definíciója, osztályozása

Ebben a jegyzetben jel alatt mindig időben változó a fizikai mennyiségeket (pl. nyomás, hőmérséklet, elmozdulás izomerő, EKG, stb.) értünk. Azaz matematikailag a jel egy olyan egydimenziós függvény, melynek értelmezési tartománya az idő. A jel értékkészletét a jel amplitúdójának nevezzük. A jel legfontosabb jellemvonása a jel által hordozott információ, és a jelfeldolgozás, mint diszciplína feladata ezen információtartalom meghatározása. A jelek feldolgozása során bemenő jelnek nevezzük a feldolgozandó jelet. Kimenő jelnek pedig a feldolgozás eredményeképpen előálló jelet. Mivel az idő és a frekvencia szoros kapcsolatban van egymással, ezért bizonyos esetekben a könnyebb matematikai feldolgozhatóság miatt a jelet frekvencia alapú értelmezési tartományba transzformáljuk, és a felmerülő jelfeldolgozási feladatokat ebben az értelmezési tartományban végezzük el. A kapott eredményt szükség esetén pedig visszatranszformáljuk az időtartományba. Ennek alapján beszélhetünk időalapú és frekvenciaalapú jelfeldolgozásról. A jeleket osztályozhatjuk az értelmezési tartományuk és az értékkészletük alapján.