Skip navigation

I.4.1.2. Amplitúdó tartományban módosító műveletek

  • Valós számmal való szorzás (amplitúdó skálázás)

Az f jelnek az a valós számmal való szorzásán a jel amplitúdó értékeinek és az a valós számnak a szorzatát értjük. Matematikai formában analóg jel esetén   -re, digitális esetben  -re. Technikai értelemben a valós számmal való szorzás a jel erősítésének felel meg.

  1. ábra Valós számmal való szorzás (amplitúdó skálázás) [5].
  • Invertálás

A jel invertálásán a jelnek a -1-el történő szorzását értjük. Matematikai formában analóg jel esetén -re, digitális esetben -re.

  • Összeadás, kivonás

Az f és g jel összegén minden időpontban az adott időponthoz tartozó amplitúdók összegét értjük. Matematikai alakban analóg jel esetén  -re, digitális esetben -re.

A fenti műveletekkel kapcsolatban szemléltető animációk találhatóak az alábbi angol nyelvű oldalon.

Az időalapú jelfeldolgozásnál a mért jel (idősor) mutathat trendet, szezonális ingadozást, valamint ciklikusságot.

Az időalapú jelfeldolgozásra tipikus példa a sporttudományokban fontos az izomerő mérése elektromiográfia segítségével.