Skip navigation

II.7. Egyszerű képletek

A táblázatok celláiban tárolt adatokon különböző operátorok segítségével műveletek hajthatók végre, melyek lehetnek egyszerűek vagy rendkívül összetettek. Ezek a képletek tartalmazhatnak szövegeket, számokat, cellahivatkozásokat, valamint különböző operátorokat. Az Excelben használt operátortípusok közül tekintsük a következőket:

  • matematikai (matematikai-műveletekhez a következő operátorokat használhatjuk)

  • logikai (összehasonlító operátorokkal két értéket hasonlíthatunk össze, az összehasonlítás eredménye az igaz vagy hamis logikai érték lesz)

  • szöveges (szöveges-értékek összefűzésére használhatjuk)

Az előzőekben tárgyaltuk a dinamikus és statikus cellatartalmat, melyek segítségével dinamikus táblázatokat tudunk kialakítani, azaz bármely cella megváltoztatása hatással van a tőle függő cellákra, ezt az Excel az automatikus újraszámolás funkcióval éri el, azaz minden képletet újra kiértékel. A cellákba írt képletek mindig egyenlőségjellel kezdődnek, ami azt jelenti a táblázatkezelő rendszer számára, hogy az adott cellába a képlet eredményét, nem pedig a beírt karaktersorozatot kell megjeleníteni. A cellában a művelet eredménye, a képlet a szerkesztőlécen jelenik meg.

Ha egy cellába egyenlőségjellel kezdjük az adatbevitelt, akkor a Beírás módból nem tudunk kilépni, ha egy másik cellára kattintunk, ugyanis a képletekben szereplő cellahivatkozásokat begépelhetjük, de a kívánt cellára kattintva az adott cella hivatkozása jelenik meg a képletben.  Az aktív cellából az ENTER billentyű vagy a  gomb segítségével tudunk kilépni.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_RbYm51vHuw