Skip navigation

II.6. Adatok formázása

A táblázatkezelő rendszerekben beírt adatokon, illetve a beírt adatokkal való műveleteken van a hangsúly, de természetesen különböző formázási műveletek is végrehajthatók. Lényegesen kevesebb formázási lehetőség van, mint a jól ismert Word szövegszerkesztőnél, de akadnak olyan lehetőségek is, melyek nélkülözhetetlenek. A formázást vagy eszköztárból, vagy a Cellák formázása párbeszédpanelen tudjuk elvégezni.

A Kezdőlap menüszalag.

Cellák formázása.

A Wordben tanult karakterformázások (pl.: betűtípus, betűstílus, betűméret, betűszín, korlátozott számú effektus – áthúzott alsóindex, felsőindex –, illetve választható még az alapértelmezésű Normál stílus) alkalmazhatók a cellákban lévő adatok formázására. A bekezdésformázások közül az igazításokon (gyakorlatilag a szöveg vízszintes igazítása: jobbra, balra, középre) túl egyéb lehetőségeink is vannak:

  • a szöveg függőleges igazítása,
  • az írásirány illetve az írás elforgatási szögének megadása,
  • cellákon belüli sortörés (Alt+Enter),
  • automatikus betűméret csökkentés,
  • cellaegyesítés.

A kalkulációs lap ugyan egy oszlopokból és sorokból álló cellákra osztott lap, alapértelmezésben azonban a cellák határvonalai nem jelennek meg nyomtatásban. A szegélyek (határvonalak) tulajdonságait, úgy, mint vonaltípus, vonalstílus, vonalszín meghatározva a táblázatok szegélyei is megjeleníthetők. Lehetőségünk van továbbá cellák hátterének és mintázatának beállítására is.

A cellák formázása párbeszédpanel első lapján lehet a különböző számformátumokat megadni (lásd 35. ábra). A legtöbbször használt számformátumok bemutatása a teljesség igénye nélkül:

  • általános: az Excel által megfelelőnek ítélt számformátum
  • szám: felhasználó által definiált tizedesjegyre kerekített számkijelzés
  • dátum/idő: a szám egészrésze a napokat ( a már említett 1900.01.01. → 1 függvény alapján), a szám törtrésze az időt (óra:perc:másodperc alakban, pl.: 12:00 → 0,5) jelöli
  • pénznem: két tizedesjegyre kerekített szám és a területi beállításoknak megfelelő pénznem kijelzés
  • egyéni: teljesen egyedi formátum, alapvetően négy részből áll (ezek közül bármelyik elhagyható), melyeket pontosvesszővel választunk el egymástól:

”Pozitív szám”;”negatív szám”;”nulla”;”szöveg”.

Az első részében megadhatjuk, hogy milyen formátuma legyen a pozitív számoknak, a másik részben a negatív, harmadik részben a nullákat tartalmazó cellák formátumát. Az utolsó részben a szöveget tartalmazó cellákra vonatkozó formátum állítható be. Az alapbeállítások módosíthatók, szögletes zárójelek segítségével megadható egyedi, értéktől függő formázási feltétel is.

Példa.

Tekintsük a következő példát:

Egy sportversenyen távolugrásból selejtezőt tartanak, a határ 4,7 méter (az Excel alaphelyzetben nem kezeli az SI mértékegységeket), de aki nagyobbat ugrik, mint 6,5 métert automatikusan a döntőbe kerül. A feladathoz tartozó adatok az alábbi táblázatban találhatók:

A második oszlop értékeit lemásolva, majd a másolt oszlopra a megfelelő egyéni formátumkódot megadva a következő eredményt kapjuk:

formátumkód: [<4,7]"kiesett";[>6,5]"döntőbe jutott";"versenyben maradt";"Hiba!"

Az értékhatárokon kívül a karakterek színének meghatározására is használhatjuk a szögletes zárójeleket.

pl.: ([Piros][<4,7]"kiesett";[Kék][>6,5]"döntőbe jutott";"versenyben maradt";"Hiba!").

A számformátumok megadása általában nem ennyire bonyolult. Az esetek döntő többségében az úgynevezett számjegykódokat használjuk. Két számjegykódot különböztetünk meg a nullát (0) és a kettőskeresztet (#). A # kód hely(iérték)én csak az értékes jegyek jelennek meg, míg a 0 kód helyén minden számjegy megjelenik.

Példa.

Tekintsük a 0,012 számot, ha a formátumkód #,## akkor a cellában a ,01 jelenik meg, ha a formátumkód 0,00 akkor a cellában 0,01 jelenik meg.

Lehetőségünk van továbbá a beírt értékek százszorosának (%), illetve ezredrészének (szóköz) a megjelenítésére.

Példa.

Tekintsük a 0,012 számot, ha a formátumkód 0,00% akkor a cellában az 1,20 érték , ha a formátumkód #,##% akkor az 1,2 érték.

Tekintsük a 12345 számot, ha a formátumkód 0,00/szóköz/ akkor a 12,35 érték jelenik meg.

Az előzőekben megemlítésre került, hogy az Excel nem ismeri az SI mértékegységeket. A megfelelő formátumkód megadásával ez a hiányosság kiküszöbölhető, erre vonatkozik a következő két példa.

Példa.

A megjeleníteni kívánt adat: 31234,62 dl, ha a formátumkód #0,00\ "dl" akkor a cellában a 31234,62 dl érték, ha a formátumkód # ##0,00\ "dl" akkor a cellában 31 234,62 dl érték jelenik meg.