Skip navigation

II.1. Bevezetés

Az előző fejezetben láttuk, hogy hogyan kaphatunk (mérési) adatokat jelekből. Azonban az adatok strukturált tárolására, feldolgozására, elemzésére is szükség van. Másrészt a sporttudományban a sportolókról rengeteg fontos adatot tartanak nyílván, úgy, mint testsúly, testmagasság, elért eredmények stb.

Egy táblázatkezelő szoftver segítségével – a könnyebb áttekinthetőség miatt – ezek az információk táblázatos formába rendezhetők. A táblázatos forma több előnnyel bír, például:

  • rendezettség,
  • áttekinthetőség,
  • műveletek egyszerű végrehajtása.

Egy szövegszerkesztő szoftverben is megvannak ezek a lehetőségek közül az egyszerűbbek, leegyszerűsített formában. De számtalanszor előfordul, hogy a táblázatokban rengeteg adatot kell tárolni, a tárolt adatokon olyan műveletet kell végrehajtani melyre a szövegszerkesztő nem képes, mint például kimutatások, statisztikák, költségtervek készítése, illetve olyan feladatok, ahol korábban négyzetrácsos papírt és zsebszámológépet használunk. A táblázatkezelők nagy előnye, hogy az összefüggő adatok esetében bármely adat megváltoztatásánál a hozzá kapcsolódó adatokat is újraszámítja. A számításokhoz bonyolult függvényeket is használhatunk, melyekből rengeteg található a legtöbb táblázatkezelő kínálatában. Gondot okoz továbbá az is, hogy a nagyméretű táblázatok egy szövegszerkesztővel már nem, vagy csak nagy nehézségek árán kezelhetők.

A hatalmas mennyiségű adatok tárolására és kezelésére alakították ki a táblázatkezelő szoftvereket. Minden táblázatkezelő egy nagyméretű, sorokból és oszlopokból álló táblázatot használ, ahol az adatokat a sorok és oszlopok metszetében elhelyezkedő cellákban tároljuk. A cellákra egyértelműen tudunk hivatkozni (lásd később) a különböző műveletek során. A cellákba írható adatok típusa alapvetően a következő lehet:

  • szöveg (tetszés szerinti karaktersorozat),
  • szám (a szám típusú adatok összetettek, megjelenésük különböző lehet (lásd később), azonban minden szám típusú cellában egy számokból álló karaktersorozat áll, melyben legfeljebb egy vessző szerepelhet (nem magyar nyelvű szoftver esetében pont)),
  • logikai kifejezés.

Lehetőségünk van továbbá a tárolt adataink valamilyen ábrával történő szemléltetésére, grafikus megjelenítésére (lásd később).

A továbbiakban egy táblázatkezelő szoftvert mutatunk be, a Microsoft Office programcsoport Excel nevű táblázatkezelőjét.