Skip navigation

I.5.1.1. Véges válaszidejű (Finite Impulse Response, FIR) szűrők

Ezen szűrők kimeneti jele csak a bemeneti jeltől függ. A FIR szűrőket konvolúciós szűrőknek is szokták nevezni, ugyanis működési elvük matematikai alapja két függvény (a bemenő jel és a szűrő függvény) konvolúciója. Definíció szerint, ha f és g intervallumon értelmezett integrálható függvények, akkor ezen két függvény konvolúcióján az

kifejezést értjük. Diszkrét esetben pedig legyen N számú mintánk egy jelből és tároljuk őket az x[N] vektorban, valamint legyen adott k darab, a szűrési karakterisztikát megadó valós számunk. Ezeket tároljuk az a[k] vektorban. Ekkor definíció szerint az a[k] és x[N]  vektorok konvolúcióján az alábbi kifejezést értjük:

ahol yn az n-edik szűrt értéket jelöli. Az a[k] vektort a konvolúció magfüggvényének (kernel), a k számot pedig a konvolúció fokszámának nevezzük. A fenti formula egyben a digitális FIR-szűrők matematikai alakja is. A FIR-szűrőkre legegyszerűbb példa az átlagoló szűrő – más néven mozgóátlagoló szűrő. Ez a szűrő megfelelő tervezés és használat melltett a jelben levő véletlen zaj szűrésére kiválóan alkalmas. Maga a véletlen zaj olyan zaj, melynek spektruma adott frekvenciasávban nagyjából azonos teljesítmény sűrűségű. A véletlen zaj átlaga hosszútávon a nullához tart. Az átlagoló szűrő gyakorlatilag a jelben minden egyes pontot egy adott sugarú környezetének átlagával helyettesít. Matematikai alakban

ahol N a környezet sugara. Látható, hogy az átlagoló szűrő képlete nem más, mint az xn jel és 1/N konstans konvolúciója Az átlagoló szűrő használatával azonban vigyázni kell, ugyanis az átlagolás ugyanis a jelben lévő zaj mellett a jel fel és lefutásának meredekségét is csökkenti. Ezért az átlagoló szűrő tervezésénél a fő szempont az, hogy mekkora legyen az átlagolás sugara, hogy az a jel alakját még ne torzítsa el, de a jelben levő zajt kiszűrje. Illusztrációként a 28. ábrán mutatjuk be az átlagoló szűrő hatásosságát. Az 0 felső részén egy szinusz függvény egy periódusa látható. Erre egy zavarjelet helyeztünk (középső görbe), majd ezt átlagoló szűrővel simítottuk (alsó görbe).

  1. ábra Szinusz függvény simítása átlagoló szűrővel.
  1. ábra Szinusz függvény simítása átlagoló szűrővel.

Mint az eddigiekből látható, a FIR-szűrőkkel a bemenő jel időtartománybeli viselkedését könnyen tudjuk befolyásolni. Azonban mit kell csinálnunk, ha a jel frekvenciatartománybeli viselkedését szeretnénk befolyásolni? Ebben az esetben a következő lépéseket kell végrehajtani:

  • először a bemenő jelet Fourier transzformációval áttranszformáljuk a frekvencia térbe,
  • az általunk megadott magfüggvénnyel beszorozzuk a jel spektrumát (elvégezzük a konvolúciót),
  • a kapott spektrumot az inverz Fourier-transzformációval visszatranszformáljuk az időtérbe.

Bizonyítás nélkül itt jegyezzük meg, hogy a konvolúció műveletének a frekvenciatérben a szorzás felel meg.

A FIR szűrők nagy pontosságúak és jó elnyomási karakterisztikával rendelkeznek,