Skip navigation

I.3.1. Jelátalakítók

Amennyiben nem elektromos természetű jelet akarunk digitális módon feldolgozni, akkor a jelfeldolgozás első lépésében ezt a jelet analóg elektromos jellé (feszültséggé) alakítjuk, amelyre jelátalakítókat használunk. A kapott feszültség egy folytonos függvény, aminek az a következménye, hogy az analóg jel a két szélső értéke között minden közbülső értéket is felvehet. A jelátalakítók különböző fizikai törvényszerűségeket használnak ki a jel elektromos feszültséggé alakítására. Például a mechanikai erők mérésére alkalmas nyúlásmérő bélyegben (11. ábra) a terhelés függvényében változik a bélyegbe épített huzal ellenállása. A gyakorlatban a feszültséget sokkal könnyebb mérni, ezért a bélyegeket ún. Wheastone hídba kapcsolva használják.

  1. ábra. A nyúlásmérő bélyeg kimeneti pontjain mért ellenállás különböző terhelési állapotokban.

A széles körben használt mikrofonok a beszédhangot alakítják át elektromos jellé. A mikrofonok különböző fizikai elveket használnak a hanghullámok elektromos jellé alakításra (piezoelektromosság, kapacitásváltozás). A kondenzátormikrofon működése azon alapul, hogy a hanghullámok a kondenzátor lemezeit rezgésbe hozzák. Ezen rezgés hatására a rezgés amplitúdójának függvényében változik a kondenzátor lemezeinek egymás közötti távolsága, ezáltal a kondenzátor kapacitása. Mivel a kondenzátoron a mérhető feszültség arányos a kapacitással, ezért a mikrofont érő hanghullámok intenzitásának és frekvenciájának függvényében változik a kimenő feszültség.

A digitális kamerákban is alkalmazott CCD-panel a fény energiáját alakítja elektromos jellé.