Skip navigation

II.5. Adatok másolása, mozgatása

Az adatok bevitele mindig az aktív cellába történik. Előfordul azonban, hogy egy táblázat ugyanazokat az adatokat többször is tartalmazza, vagy ugyanazon a munkalapon többször kell megjeleníteni. Az előző fejezetben láttuk, hogy a szomszédos cellákba hogyan másolhatók át az adatok, jelen alfejezetben az összefüggő táblázatrészek (tartományok vagy blokkok) kijelölését, hivatkozását, másolását, illetve a nem szomszédos cellákba történő másolást tekintjük át. A tartományokra mindig a tartomány legelső és legutolsó celláját kettősponttal elválasztva hivatkozunk.

A C2:F5 tartomány

A tartományok kijelölése történhet a vontatás egérműveletével, vagy a bal egérgombbal belekattintunk a tartomány egyik sarkába, majd a SHIFT billentyűt nyomva tartva a tartomány szemközti sarkába. Teljes sor vagy oszlop kijelölése az oszlop betűjelére vagy sorszámára kattintva történik. Nem összefüggő tartományok kijelölése a Ctrl billentyű segítségével valósítható meg úgy, hogy az egyik tartományt kijelöljük, majd a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett a többi tartományt is kijelöljük.

A kijelölt tartományokat, ha kijelölés után a kijelölő keretre visszük az egérkurzort (a kurzor megváltozik ), a vontatás egérműveletét használva, tetszőleges helyre mozgathatjuk. A másolás művelete annyiban különbözik, hogy a vontatás alatt folyamatosan nyomva tartjuk a Ctrl billentyűt (másolás közben az egérkurzor ).