Skip navigation

I.3.5. Digitális-analóg átalakítás

 Gyakori feladat, hogy a DSP-egység kimenő jelét analóg jellé kell alakítani, pl. a digitálisan megtisztított hangfelvételt általában szeretnénk meghallgatni. Ekkor szükségszerűen a digitális jelet analóg jellé kell alakítani. A mintavételi törvény értelmében a sávkorlátozott (folytonos) analóg jel torzulás és információ veszteség nélkül visszaállítható a digitális mintáiból, ha az A/D-átalakítás során megfelelő mintavételi frekvenciát alkalmaztunk. Az átalakítást a digitális-analóg (D/A) átalakító egység végzi, mégpedig úgy, hogy kimenetként a digitális jelben megjelenő egész számmal arányos feszültséget generál. A generált feszültség nagysága:

ahol Z a bemenetként kapott egész szám, Uref  a referencia feszültség, b a számábrázolási tartomány. Látható, hogy a fenti képlet és az  A/D-átalakítás formulája  matematikai szempontból egymás inverz függvénye. Egy négybites D/A átalakító elvi felépítése a 17. ábrán látható:

  1. ábra: Egy négybites D/A-átalakító elvi felépítése

Amennyiben a konverzió során Z egész szám kerül az átalakító bemenetére, akkor a Qi  (i=0,..,3) kapcsolók közül azok lesznek bekapcsolt állapotban, ahol a Z egész szám bináris alakjában az i. helyértékén 1-es áll. A bekapcsolt ágakra alkalmazva a Kirchhoff-féle csomóponti- és huroktörvényt, megkapjuk az eredő feszültséget, melyet egy erősítőre vezetve a kívánt feszültség tartományban megkapjuk a Z egész számnak megfelelő feszültség értéket.