Skip navigation

I.2.5. Digitális jelek

Egy jelet digitálisnak nevezünk, ha értelmezési tartományában is és értékkészletében is diszkrét.

  1. ábra Digitális jel (időben és amplitúdóban kvantált).