Skip navigation

I.2.10. Alapvető definíciók

A következőben bevezetünk a jelfeldolgozásában használt néhány alapfogalmat:

  • Jelek energiája:

Egy  jel energiáján analóg esetben az  kifejezést, míg digitális esetben az  ki fejezést értjük.

  • Véges energiájú jel:

Egy  jelet véges energiájúnak nevezünk, ha analóg esetben , illetve digitális esetben  teljesül.

  • Véges idejű jel:

Az jelet véges idejűnek nevezzük, ha van olyan t1 és t2  véges időpontpár, amelyre érvényes, hogy és  esetén.

  • Korlátos jel:

Egy jelet korlátosnak nevezünk, ha a jel értelmezési tartományán a jel értékkészlete véges.

A frekvencia egy esemény ismétlődésének a gyakoriságát jelenti. Azt mutatja meg, hogy egy adott időegység alatt az esemény hányszor következett be. Minél sűrűbben következik be az esemény, annál nagyobb a frekvenciája.

Mértékegysége a Hz (Hertz).

Dimenziója 1/s.

A”zaj”a feldolgozni kívánt információt hordozó jeltől eltérő frekvenciájú és intenzitású jelek zavaró összessége. Más megfogalmazásban: minden olyan jel, amely nem része az átviendő információnak, de benne van a jelben. A jelfeldolgozás egyik központi feladata a jelben levő zajoktól történő megszabadulás. Ezt a folyamatot a jelek szűrésének nevezik.

A technikában általában nem a zaj abszolút nagysága az érdekes, hanem a hasznos jel nagyságához való viszonya. Minél nagyobb ez az érték, annál jobb minőségű a kommunikáció.

Mértékegysége a dB (decibel).

  • Csillapítás, erősítés:

Csillapításon vagy erősítésen a kimenő (Tki) és a bemenő (Tbe) jelerősség (teljesítmény) hányadosát értjük. Csillapításnál Tki<Tbe. Erősítés esetén Tki>Tbe.

Mértékegysége a dB.

Amint azt már említettük, a jelfeldolgozás feladata a jelek információtartalmának meghatározása. A jelek feldolgozása történhet analóg, vagy digitális módon. Analóg jelfeldolgozás esetén a feldolgozás során nem használunk digitális technikát. Ebben az esetben a feldolgozás során a bemenő jel csak analóg lehet, s az eredményül kapott kimenő jel is analóg. Digitális feldolgozás esetén mindig használunk valamilyen digitális technikát. Mint később a következő alfejezetben látni fogjuk, a digitális jelet feldolgozó eszköz bemeneti jelként mindig digitális jelet vár, és a kimeneti jel is mindig digitális. Természetesen, ha analóg jelet akarunk digitálisan feldolgozni, akkor az analóg jelet először digitalizálni kell, majd a feldolgozás után, ha a végeredményt is analóg jel formájában várjuk, akkor azt megfelelő konverzióval analóggá kell alakítani. Napjainkra – éppen a számítástechnika fejlettségének köszönhetően – a valós világ analóg jeleinek feldolgozását már szinte teljes egészében digitális úton végzik, ami azzal jár, hogy előtérbe kerülnek a szoftveres megoldások. Fontos kiemelni, hogy az élettani jelek (EKG, EMG, pulzus stb.) mindig analóg jelek. Számítógéppel történő feldolgozásukhoz digitalizálni kell őket.