Items where Subject is "02. Engineering and technology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | É
Number of items at this level: 162.

B

Barcza Márton and Szanyi Lajos and Kovács Balázs and Tari Csilla and Bíró Lóránt: Oktatási segédanyagok a Geotermika című kurzushoz. [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Barna Emília: Enzimek hatásmechanizmusának vizsgálata nem hagyományos tészta rendszerekben. [Presentation]

Barta Tamás: Fegyver- és lőszerismeret. (2019) [Note, textbook]

Barta Tamás: Fegyvertan : lőszer- és fegyverismeret, ballisztika, optikai eszközök : kari jegyzet. (2008) [Note, textbook]

Benkő Zsolt István: Technical drawing in photonics. [Presentation]

Benkő Zsolt István and Pitrik József: Energetika - energiamenedzsment. (2010) [Note, textbook]

Beszédes Sándor: Dielektromos mérések biológiai rendszerekben : módszerek, alkalmazási tapasztalatok. (2023) [Teaching Resource]

Beszédes Sándor: Műszaki alapok 1. : áramlási viszonyok, áramlási kép. (2019) [Video]

Beszédes Sándor: Műszaki alapok 10. : vízkezelés, mélységi szűrés. (2019) [Video]

Beszédes Sándor: Műszaki alapok 2. : áramlástani alapismeretek 1. (2019) [Video]

Beszédes Sándor: Műszaki alapok 3. : áramlástani alapismeretek 2. (2019) [Video]

Beszédes Sándor: Műszaki alapok 4. : hőtani alapfogalmak, hővezetés. (2019) [Video]

Beszédes Sándor: Műszaki alapok 5. : hőtani alapfogalmak, hőáramlás, hősugárzás. (2019) [Video]

Beszédes Sándor: Műszaki alapok 6. : hőátbocsátás. (2019) [Video]

Beszédes Sándor: Műszaki alapok 7. : hőcserélő berendezések 1. (2019) [Video]

Beszédes Sándor: Műszaki alapok 8. : hőcserélő berendezések 2. (2019) [Video]

Beszédes Sándor: Műszaki alapok 9. : vízkezelés, koagulálás, flokkulálás. (2019) [Video]

Beszédes Sándor: Agglomeration, instantization : TRP in food industry. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor: Basic theory of sedimentation, depth filtration and industrial applications. (2021) [Presentation]

Beszédes Sándor: Basics of circular economy : environmental economy. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor: Dielektromos mérési módszerek biológiai rendszerekben végbemenő egyes folyamatok detektálására - módszertani leírás. (2022) [Teaching Resource]

Beszédes Sándor: Evaporation. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor: Freezing, refrigeration. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor: Heat exchangers, overall heat transfer coefficient, LMTD. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor: Juice extraction, pressing : TRP in food industry. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor: Számítási feladat : Fluidizálás : [élelmiszeripari műveletek]. (2020) [Video]

Beszédes Sándor: Számítási feladat : Newtoni közeg áramoltatása nem-körkeresztmetszetű vezetékben : [élelmiszeripari műveletek]. (2020) [Video]

Beszédes Sándor: Számítási feladat : anomális folyadékok áramoltatása : [élelmiszeripari műveletek]. (2020) [Video]

Beszédes Sándor: Számítási feladat : centrifugálás - élelmiszeripari műveletek. (2020) [Video]

Beszédes Sándor: Számítási feladat : folyadékok keverése : [élelmiszeripari műveletek]. (2020) [Video]

Beszédes Sándor: Számítási feladat : gravitációs ülepítés "Kármán módszer" alkalmazás : [élelmiszeripari műveletek]. (2020) [Video]

Beszédes Sándor: Számítási feladat : hasonlóságelmélet alkalmazása : [Reynolds szám, hasonlóság : élelmiszeripari műveletek]. (2020) [Video]

Beszédes Sándor and Jákói Zoltán: Extrusion : TRP in food industry. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor and Jákói Zoltán: Mixing : TRP in food industry. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor and Jákói Zoltán: Radiation heat transfer. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor and Jákói Zoltán: Size reduction - TRP in food industry. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor and Jákói Zoltán: Sludge utilization : environmental economy. (2020) [Presentation]

Beszédes Sándor and Ludányi L. and Ábel M. and Hodúr Cecília and Szabó Gábor: Microwave enhanced biodegradability of food processing wastewater sludge. [Teaching Resource]

Beszédes Sándor and Szabó Gábor and Hodúr Cecília: Optimisation of microwave conditioning process for enhanced sludge valorisation. (2012) [Presentation]

Beszédes Árpád and Gergely Tamás: Tesztelési módszerek : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Bilicki Vilmos and Jánki Zoltán Richárd and Szabó Zoltán: Számítógép hálózatok programozóknak. (2020) [Note, textbook]

Békési József and Kelemen András: IoT és felhő alapú adatmenedzselés, műszaki informatika. (2018) [Presentation]

C

Csanádi József: Dairy technology. [Note, textbook]

Csikós Sándor: PLC programozás 2. (2018) [Presentation]

D

Draskovits Gábor and Fehér Tamás and Pósfai György: Maintenance energy requirement and genetic adaptation of streamlined-genome Escherichia coli. [Teaching Resource]

Dumitrescu Constantin Dan and Gál József and Țișcă Ionela Adriana and Zsótér Brigitta: Maintenance systems. (2020) [Note, textbook]

Dumitrescu Constantin Dan and Țișcă Ionela Adriana and Kis Krisztián: Quality management for engineers. (2019) [Note, textbook]

F

Fabulya Zoltán and Gyeviki János: Elektrotechnikai alapkapcsolások. (2019) [Note, textbook]

Farkas Ferenc: Gépjármű vizsgálatok üzemi gyakorlata. [Note, textbook]

Farkas Ferenc: Megújuló energiák alkalmazása a gyakorlatban. [Note, textbook]

Farkas Ferenc: Általános géptan. (2018) [Presentation]

Farkas Péter: Sport, üzlet, technika : miért nem haszontalan a Forma-1? - avagy: haditechnika békeidőben. (2012) [Presentation]

Farkas Richárd: Ember-gép interfészek : [bemutató]. (2019) [Presentation]

Farkas Richárd: Gépi tanulás a gyakorlatban - előadás. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fekete Erzsébet and Karaffa Levente: Ipari biotechnológia. (2013) [Note, textbook]

Forgács Endre and Szuchy Péter: Diagnosztika : széles és keskenysávú elemzés. [Note, textbook]

Forgács Endre and Szuchy Péter: Rezgésdiagnosztika alapjai. [Note, textbook]

Forgács Endre and Szuchy Péter: Rezgésérzékelők, jelátalakítók, mérési módszerek. [Note, textbook]

Fülöp Vanda and Szabó Tamás: Műszaki matematika 1 : gyakorlati jegyzet. (2018) [Note, textbook]

G

G.-Tóth Boglárka: Optimalizálási rendszerek és matematikai modellezés példákon keresztül. (2014) [Note, textbook]

Geretovszky Zsolt: Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba. [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Gerzson Miklós: Méréselmélet : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Gerzson Miklós and Pletl Szilveszter: Irányítástechnika : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Gingl Zoltán: Elektronika I. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Gingl Zoltán: Műszerelektronika : műveleti erősítők. (2017) [Presentation]

Gingl Zoltán and Mingesz Róbert: Laboratory practical with the C8051Fxxx microcontroller family. (2014) [Note, textbook]

Gingl Zoltán and Mingesz Róbert: Műszaki ismeretek : tananyag. (2019) [Video]

Gyimes Ernő: Farmtermékek élelmiszerbiztonsága. [Note, textbook]

Gyimes Ernő and Szabó P. Balázs: Food packaging. [Note, textbook]

Gyimes Ernő and Szabó P. Balázs: Édesipari technológia gyakorlatok. [Note, textbook]

Gál József and Farkas Ferenc and Bálint Ádám: Final report on Food Science and Technology Engineer MSc education in cooperation University of Szeged and Oradea University. (2019) [Guide]

Gál József and Illés Béla: Logistics - quality - customers. (2020) [Note, textbook]

Gál József and Rafael Bence: Szolgáltatási logisztika : válogatott fejezetek. (2018) [Note, textbook]

H

Halász János: A biogáz energetikai felhasználásának lehetőségei. (2011) [Presentation]

Hodúr Cecília: Biológiai rendszerek műszaki folyamatai. [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hodúr Cecília and László Zsuzsanna: Novell and emerging food technology. [Note, textbook]

K

Kelemen András: Jelfeldolgozás és számítógépes méréstechnika. (2020) [Note, textbook]

Kelemen András and Galambos Gábor: Távközlési technológia. [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kertész Szabolcs and Veréb Gábor and László Zsuzsanna: Környezetvédelmi műveletek : gyakorlati segédlet és példatár. (2018) [Note, textbook]

Keszthelyi-Szabó Gábor: Alkalmazott műszaki hőtan : a hűtés fogalomrendszere, a kompresszoros és abszorpciós hűtés elve, hűtőközegek fázisváltozási diagramjai, hűtő- és közvetítő közegek tulajdonságai : 6. előadás. [Note, textbook]

Keszthelyi-Szabó Gábor: Alkalmazott műszaki hőtan : a hűtőrendszer kiegészítő készülékei: olajleválasztó, légtelenítő, folyadék leválasztó, folyadékgyűjtő, hűtőközeg szivattyú, csővezetékek, karimák, csőtartók : 10. előadás. [Note, textbook]

Keszthelyi-Szabó Gábor: Alkalmazott műszaki hőtan : a termodinamika alapjai, állapotjelzők, állapotegyenletek, állapotváltozási diagramok, a termodinamika főtételei, ideális gázelegyek, ideális gázok állapotváltozásai : 1. előadás. [Note, textbook]

Keszthelyi-Szabó Gábor: Alkalmazott műszaki hőtan : aktív hőtranszport, tetszőleges körfolyamat, Carnot körfolyamat, elemi körfolyamat- párok vizsgálata, a hő átalakítása mechanikai munkává, munkát adó technikai körfolyamatok : 2. előadás. [Note, textbook]

Keszthelyi-Szabó Gábor: Alkalmazott műszaki hőtan : egyfokozatú hűtőkörfolyamatok T-s, p-v és lgp-h fázisváltozási diagramokban, a körfolyamatok termikus méretezése, két- és többfokozatú hűtőkörfolyamatok T-s, p-v és lgp-h fázisváltozási diagramokban, a körfolyamatok termikus méretezése : 7. előadás. [Note, textbook]

Keszthelyi-Szabó Gábor: Alkalmazott műszaki hőtan : gőzgépek termodinamikája, Rankine-Clausius körfolyamat : 4. előadás. [Note, textbook]

Keszthelyi-Szabó Gábor: Alkalmazott műszaki hőtan : hűtőberendezések gépei, készülékei, hűtőkompresszorok, ideális és valóságos kompresszorok indikátordiagramja, kondenzátor és elpárologtató szerkezetek, akondenzátorok és elpárologtatók termikus méretezése : 9. előadás. [Note, textbook]

Keszthelyi-Szabó Gábor: Alkalmazott műszaki hőtan : kaszkád hűtőgépek, turbóléghűtők működése, alkalmazási lehetőségei, a napenergia hasznosítás és a kondenzációs hőhasznosítás esetei : 8. előadás. [Note, textbook]

Keszthelyi-Szabó Gábor: Alkalmazott műszaki hőtan : többfázisú rendszerek, többfázisú rendszerek állapotjelzői (folyadékállapot, nedves gőz állapot, száraz telített gőz, túlhevített gőz), vízgőz fázisváltozási diagramjai, gőztáblázatok, a vízgőz állapotváltozásai : 3. előadás. [Note, textbook]

Keszthelyi-Szabó Gábor: Alkalmazott műszaki hőtan : égés, hőfejlesztés, gőzfejlesztő berendezések : 5. előadás. [Note, textbook]

Kis Zsolt and Toldi József: Élelmiszertoxikológia. (2013) [Note, textbook]

Kovács Kornél: Bioenergiák. [Presentation]

Kovács Zoltán: Logisztika és üzleti modellezés : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Krisch Judit: Food microbiology. [Note, textbook]

Krisch Judit: Food safety. [Note, textbook]

Kukovecz Ákos: Nanotechnológia alkalmazásai. (2011) [Presentation]

L

Lakner Rozália and Hangos Katalin and Gerzson Miklós: Intelligens irányító rendszerek : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Lemmer Balázs: Lignocellulóz tartalmú hulladékokból történő bioetanol előállítás intenzifikálása termikus előkezelésekkel. (2012) [Presentation]

Lipták-Váradi Julianna and Stocker György and Szili Károly and Széll Márta and Szabó János and Szabó Andrea and Vanya Melinda and Kató Lilla: Az egészséges és komfortos otthonok vizsgálati modellje. [Note, textbook]

László Zsuzsanna and Beszédes Sándor and Rajkó Róbert and Hodúr Cecília: Műszaki áramlástan, hőtan és anyagtranszport. [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

László Zsuzsanna and Kertész Szabolcs and Simon Erika: Környezettechnika gyakorlatok. [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

M

Makan Gergely and Somogyi Anikó and Mellár János and Mingesz Róbert: Elektronikai alapok programozóknak. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Mellár János: Elektronikai áramkörök tervezése és megvalósítása : előadásanyagok. (2015) [Teaching Resource]

Mester Gyula: Robotika : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Mingesz Róbert and Gingl Zoltán: Measurement and data acquisition : English supplement. (2014) [Note, textbook]

Mingesz Róbert and Gingl Zoltán: Mérés és adatgyűjtés : laboratóriumi jegyzet. (2014) [Note, textbook]

Mohácsi Árpád: Technikai és kalibráló gázok használata. [Note, textbook]

Molnár Tamás Géza: Anyag és gyártástechnológia II-III. (2020) [Presentation]

Molnár Tamás Géza and Pappné Sziládi Katalin: Járműtechnikai alapismeretek. (2019) [Note, textbook]

Mészáros György and Varnyú Ferenc: Gépipari gyártástechnológiák I. : forgácsolással történő alakítások. [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Mészáros György and Varnyú Ferenc: Gépipari gyártástechnológiák II. : forgácsnélküli mechanikai technológiák. [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Mészáros György and Varnyú Ferenc: Gépipari műhelygyakorlatok. [Note, textbook]

Mészáros György and Varnyú Ferenc: Műszaki anyagismeret. [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

N

Nagy Valéria: Interdiszciplináris megközelítések a kutatásokban. (2023) [Presentation]

Nagy Valéria: MINIATŰR eNeRGIA IRÁNYTŰ. (2022) [Presentation]

Nagy Valéria and Keszthelyi-Szabó Gábor: Biodiesel by microwaves : using microwave energy transfer in the production of vegetable-based oil fuels. (2016) [Presentation]

Nagy Valéria and Keszthelyi-Szabó Gábor: Biodiesel mikrohullámon : avagy növényi olaj alapú hajtóanyagok előállítása mikrohullámú energiaközléssel. (2014) [Presentation]

Nagy Tímea: Mi a logisztika - egy termék útja a beszerzéstől az értékesítésig. (2012) [Presentation]

Nagy Valéria: "Magyary Zoltán szeminárium" : mérnöki tevékenység ökológiai hatása(i) vs. fenntarthatóság. (2020) [Presentation]

Nagy Valéria: "Magyary Zoltán szeminárium": az energetika a fenntarthatóság szolgálatában. (2017) [Presentation]

Nagy Valéria: "Magyary Zoltán szeminárium": fenntarthatóság és/vagy műszaki innováció az energetikában. (2019) [Presentation]

Nagy Valéria: "Magyary Zoltán szeminárium": fenntarthatósági kihívások és válaszok az energetikában. (2018) [Presentation]

Nagy Valéria: Land use and energetics for environmental scientists Part 1 : energy supply and sustainable development. (2020) [Presentation]

Nagy Valéria: Land use and energetics for environmental scientists Part 2 : landscape potential and land use. (2020) [Presentation]

Nagy Valéria: Műszaki innováció : avagy innovációelmélet műszakiaknak. (2018) [Note, textbook]

Nagy Valéria: Tájhasználat és energetika környezettudósoknak 1. rész : energiaellátás és fenntartható fejlődés. (2020) [Presentation]

Nagy Valéria: Tájhasználat és energetika környezettudósoknak 2. rész : tájpotenciál és tájhasználat. (2020) [Presentation]

Német Béla: Ipari technológiák. [Note, textbook]

Németh Gábor: Ipari képfeldolgozás e-feladatgyűjtemény. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

P

Pappné Sziládi Katalin: A fizika alapjai a mérnökképzésben. (2019) [Note, textbook]

Piglerné Lakner Rozália and Starkné Werner Ágnes: Ágens-technológia : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Pletl Szilveszter and Kincses Zoltán: Jelek és rendszerek. (2019) [Note, textbook]

Pletl Szilveszter and Kincses Zoltán: PLC és SCADA rendszerek. (2014) [Note, textbook]

Pletl Szilveszter and Magyar Attila: Jelek és rendszerek példatár : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Péter Szabó István and Szabó Zénó: Műszaki ábrázolás. [Note, textbook]

Péter Szabó István and Vecseri András: Alkalmazott műszaki hőtan : gázok termodinamikája, gőzök termodinamikája, passzív hőtranszport. (2019) [Note, textbook]

Pócsi István and Pusztahelyi Tünde and Emri Tamás and Leiter Éva: Gyógyszer- és élelmiszer-biotechnológia. [Note, textbook]

R

Rajkó Róbert and László Zsuzsanna and Hodúr Cecília and Szabó Gábor: Élelmiszeripari műveletek. [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

S

Sarcevic Péter: Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás : tankönyv. (2019) [Note, textbook]

Szabó A. and Mohácsi Árpád and Tuboly E. and Erős Gábor and Boros M. and Szabó G.: Portable photoacoustic methane sensor for medical research. [Teaching Resource]

Szabó P. Balázs: Food processing principle. [Note, textbook]

Szabó P. Balázs: Sensory evaluation in food industry. [Note, textbook]

Szabó P. Balázs and Zakupszki Zita Boglárka: Baking technology. (2018) [Note, textbook]

Szabó P. Balázs and Zakupszki Zita Boglárka: Iparági szaktechnológia gyakorlatok mesterképzést végző hallgatók részére. (2019) [Note, textbook]

Szabó P. Balázs and Zsarnóczay Gabriella: Válogatott iparági szaktechnológiák. (2019) [Note, textbook]

Szubin Iván: Csökkentett laktóztartalmú sajtok kísérleti gyártása. [Presentation]

Szuchy Péter: Korszerű géptervezési alkalmazások. [Note, textbook]

Szép A. and Kiss Zs. L. and Kertész Szabolcs and Hodúr Cecília and László Zsuzsanna: Treatment of waste thermal waters by ozonation and nanofiltration. [Teaching Resource]

Szépe Tamás and Mingesz Róbert and Gingl Zoltán: Mechatronika. (2014) [Note, textbook]

Sánta Imre: Optoelektronika. [Note, textbook]

Sápi András: Anyagismeret és Nanotechnológia - előadás. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sárosi József and Bálint Ádám János: Digitális technika : feladatgyűjtemény. (2018) [Note, textbook]

Sárosi József and Fabulya Zoltán: Méréstechnikai alapismeretek. [Other]

T

Tanács Lajos and Pinnyei Szilárd: Mezőgazdasági termékek feldolgozása 2. : állati eredetű nyersanyagok feldolgozása. (2018) [Note, textbook]

Tanács Lajos and Pinnyey Szilárd and Barta Tamás: Mezőgazdasági termékfeldolgozás 3. : vadak, vadhúsok feldolgozása, vizsgálata és minősítése. (2019) [Note, textbook]

Tátrai Csilla: Megérik-e a megújulók? : az energiafelhasználás néhány kérdése napjainkban és a közeljövőben. [Presentation]

V

Varga-Simon Erika: Gépelemek. (2019) [Presentation]

Vidács Anita: A mérnöki biológia alapjai : felzárkóztató tananyag élelmiszertudomány szakterületen tanulmányokat folytató hallgatók részére. (2019) [Note, textbook]

Véha Antal and Gyimes Ernő: Az élelmiszerbiztonság kockázat alapú megközelítése. [Note, textbook]

Véha Antal and Hovorkáné Horváth Zsuzsanna and Szabó P. Balázs and Panyor Ágota: Hungarikum ételek. [Note, textbook]

Véha Antal and Szabó P. Balázs: Sütőipari, malomipari technológia gyakorlatok. [Note, textbook]

Véha Antal and Szabó P. Balázs and Bakos Tibor Ernőné and Csanádi József and Zakupszki Zita Boglárka and Zsarnóczay Gabriella and Gyimes Ernő and Csercsics Dóra and Bencsik Dóra: Élelmiszertechnológiák. (2019) [Note, textbook]

É

Édes Katalin: Biotermék előállítás : távoktatási jegyzet az alábbi kurzusokhoz: MMTE42 Mezőgazdasági környezetvédelem. (2005) [Note, textbook]

This list was generated on 2024. február 29. 18:38:28 CET.