Geoinformatika alapjai

Dr. habil. Mucsi, László

egyetemi docens
SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék


            Szeged
            Egyetem u. 2-6.
            
          

Dr. Kovács, Ferenc

egyetemi adjunktus
SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék


            Szeged
            Egyetem u. 2-6.
            
          

Dr. Szatmári, József

egyetemi adjunktus
SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék


            Szeged
            Egyetem u. 2-6.
            
          

Dr. habil. Nagyváradi , László

tanszékvezető egyetemi docens
PTE Természetföldrajz és Geoinformatika Tanszék


            Pécs
            Ifjúság útja 6.
            
          

utolsó módosítás: 2011.11.02.


Tartalom

Előszó
1. A geoinformatika tárgya, fejlődésének szakaszai
Bevezetés
A geoinformatika fejlődésének szakaszai
A geoinformatika sajátosságai
2. Adat, információ, változótípusok a FIR-ekben, adatbázismodellek
Adat, információ fogalma
Változótípusok a FIR-ekben
Adatbázis modellek
Hierarchikus adatmodell
Hálós adatmodell
Relációs adatmodell
3. Modellalkotás, vektoros, raszteres adatmodellek
A földrajzi jelenségek tulajdonságai
Diszkrét jelenségek (Discrete features)
Folytonos jelenségek (Continuous features)
A jelenségeket jellemző értékek jelentése
Arány típus
Intervallum típus
Rang (ordinális) típus
Osztály (nominális) típus
Jelenségek modellezése, vektor és raszter alapú modellek
Raszteres modell
A földrajzi jelenségek ábrázolása vektoros adatmodellben
4. A digitális adatok előállításának eszközei, módszerei, adatforrások, mintavételi módszerek a FIR-ekben
Adatnyerés, adatforrások
Elsődleges adatnyerés
Másodlagos adatnyerés
Adatok digitalizálása
Az adatok minősége
Adatminőségi paraméterek, adatok használhatósága
Mintavételezési szempontok az adatszerzésben
5. Raszteres adatok készítése, távérzékelés alapjai
Távérzékelés, adatok észlelése feldolgozása
A kamera rendszer
Pásztázó rendszerek
A spektrométerek vázlatos felépítése
6. Meteorológiai műholdak - transzformáció
Bevezetés
Geostacionárius meteorológiai műholdak
Meteosat műholdak
Egyéb geostacionárius meteorológiai műholdak
Poláris pályán keringő meteorológiai műholdak
A NOAA poláris pályán keringő műholdjai
Az ENVISAT műholdprogram
Geometriai transzformáció
A transzformáció lépései
7. Földi erőforráskutató műholdak - osztályozás
Landsat műholdprogram
A LANDSAT MŰHOLDPROGRAM
A Landsat 4–5 műholdak
SPOT műholdprogram
SPOT 1-2 műholdak
A SPOT-3 műhold
A SPOT 4-5 műholdak
SPOT 6-7 műholdak
Űrfelvételek feldolgozása - osztályozás
Bevezetés
Irányított osztályozás
Automatikus osztályozás
8. Új módszerek a távérzékelésben
1 M-ES VAGY 1 M ALATTI FELBONTÁSÚ MŰHOLDAK
HIPERSPEKTRÁLIS SZENZOROK
Hőtartományú infravörös távérzékelés
Mikrohullámú távérzékelés
ERS program
Az űrsiklón elhelyezett SIR rendszer
9. GIS műveletek, térképi algebrák, fedvényműveletek
Bemeneti adatok létrehozása, importja
Elemző térképi műveletek
Térképi algebrák
Tasseled Cap számítás
Képfinomítás
10. Domborzatmodellezés, fotogrammetria
Domborzatmodellezés
A digitális domborzqatmodell néhány derivátuma
Digitális Fotogrammetria - Áttekintés
Légifelvételek készítése és digitalizálása
Koordináta rendszerek
Tájékozás
Belső tájékozás
Kölcsönös tájékozás
Abszolút tájékozás
Digitális ortofotó
11. Az adatok minősége és az adatfeldolgozás során fellépő hibák
12. GPS rendszerek, alkalmazási lehetőségei
Az alapötlet
Rádiónavigáció
Műholdas navigáció
Műholdas helymeghatározó rendszerek
Az orosz GLONASS
Az amerikai (USA) GPS
Hogy működik a GPS?
Távolságmérés
Időmérés
Kódmérés
Vivőfázis mérése
Hibaforrások
Mérési technikák, a vevők típusai
Mérési technikák
Navigációs mérés
Differenciális GPS (DGPS)
Statikus GPS mérés
Kinematikus GPS mérés
Valós idejű kinematikus (RTK) mérés
Merre tart a műholdas helymeghatározás
Az európai GALILEO
Az integrált GNSS
13. Geoinformatika alkalmazási területei
Térinformatikai alkalmazások és csoportosításuk
Térinformatikai alkalmazások általános folyamata
Korai alkalmazások, a nemzeti térinformatikai politika gondolata
Térinformatika Magyarországon, a kezdeti lépések
Aktuális térinformatikai alkalmazások, lehetőségek – Magyarországon
Egységes Ingatlan nyilvántartás, mint a földhivatali és műszaki térképezés alapja
Térinformatika a közigazgatásban, a TEIR adatbázis
Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)
Térbeli Talajinformációs Rendszerek (TTiR)
Tájváltozások, környezeti problémák
14. Térinformatika rendszerek, nyílt forrású rendszerek
Térinformatikai rendszerek alkotóelemei
Hardverkörnyezet
Szoftverkörnyezet
Adatok
Nyíltforrású rendszerek
15. Ábrák - előadás fóliák, animációk,
Előadás fóliák videofileban
Animációk
Kérdések az kérdésbankból

Az ábrák listája

1.1. A londoni kolerajárvány haláleseteinek térbeli ábrázolása, és az ivóvíz-kutak helyzete (J. Snow térképe)
2.1. A hierarchikus adatbázis modellje
2.2. A hálós adatbázis modellje
2.3. A relációs adatbázis modellje
3.1. A változók lehetséges értékei megközelítéstől függően nem funkcionális, és funkcionális felületek esetén
3.2. Sorok és oszlopok a raszterhálóban
3.3. Ugyanazon jelenségek különböző felbontás mellett
3.4. Ugyanazon jelenségek különböző leíró adatai külön raszterhálóban tárolva
3.5. Ugyanazon jelenségek különböző leíró adatai relációs adatbázisban tárolva
3.6. Különböző típusú nem folytonos jelenségek ábrázolás raszteres modellben (pont, vonal, terület)
3.7. Folytonos jelenségek ábrázolása raszteres adatmodellben
3.8. A bilineáris interpoláció módszere
3.9. Az interpolálási módszerek által számított felszínek. a) legközelebbi szomszéd b) bilineáris c) cubic convolution
3.10. A sorkifejtő tömörítési módszer
3.11. Négy-fa tömörítési módszer
3.12. Pontszerű jelenségek ábrázolása spagetti modellben
3.13. Vonalas jelenségek ábrázolása spagetti modellben
3.14. Területi jelenségek ábrázolása spagetti modellben
3.15. Pontszerű jelenségek ábrázolása topológikus modellben
3.16. Vonalas jelenségek ábrázolása topológikus modellben
3.17. Területi jelenségek ábrázolása topológikus modellben
4.1. Elsődleges adatfelvételezés GPS-szel, digitális mérőállomással
4.2. Fotogrammetriai minőségű adatokat szolgáltató multispektrális műhold (QuickBird)
4.3. Letölthető, aktuális LANDSAT TM műholdkép a GLOVIS adatbázisban
4.4. A geometriai felbontás és a kép alapján készíthető térkép méretaránya közötti kapcsolat
4.5. A raszteres állami térképsorozat felbontása és pontossága
4.6. Törzs mérőhálózat pontjainak digitalizálása koordináták alapján
4.7. A szkennelés során használt középponti jelenség értékmegadási módszer eredménye
4.8. 1:10.000 raszteres topográfiai térkép és vektorizált (területhasználat) változata
4.9. Automatikus vektorizálás tematikus raszteradatok alapján
4.10. Terepi pont méréseinek pontossága (Sárközy alapján)
4.11. Illesztőpont alapú transzformáció és matematikai pontossága (RMS hiba)
4.12. Karbantartás (aktualizálás) hiányával a topográfiai térkép nem lehet tervezési alap
4.13. Megbízhatatlan, több szempontból is hibás területhasználati térkép a foltok területi értékeivel
4.14. Titkosítás miatt ez az ortofotó nem teljes adat
4.15. Részlet a DTA-50 digitális térképi adatbázis metaadatából (adatforrás: www.topomap.hu)
4.16. Nominális, ordinális és intervallum skála közötti különbség
5.1. A kamera/vidikon rendszerek képkészítési elve
5.2. A különböző pásztázó rendszerek felépítése és működésük
5.3. Példa keresztsávos és a sávmenti pásztázásra
5.4. Elektromechanikus és elektronikus multispektrális szkennerek felépítése
5.5. A spektrométerek vázlatos felépítése
5.6. A spektrométerek és a vizsgált tárgy helyzete a mérés során
5.7. A spektroradiométer funkcionális felépítése
6.1. Meteosat első generációs műholdja
6.2. A Meteosat-8 (MSG) felépítése
6.3. Meteosat-7 VIS kép színes megjelenítéssel (copyright 2001 EUMETSAT)
6.4. Meteosat-8 RGB színes kompozit (NIR1.6, VIS0.8, VIS0.6) (copyright 2003 EUMETSAT))
6.5. Meteosat-8 IR10,8 kép 1998. okt. 20. (copyright 1998 EUMETSAT)
6.6. Meteosat-7 WV (vízgőz) kép 1998. okt. 20. (copyright 1998 EUMETSAT)
6.7. Meteosat-9 WV (vízgőz) kép 2011. okt. 27. (copyright 2011 EUMETSAT)
6.8. Meteosat-8 IR10,8 kép egy heves zivatarról Magyarország felett (©copyright 2010 EUMETSAT)
6.9. Az átmintázás lépései (1), input kép az illesztőpontokkal, (2) az output kép, (3) a két háló egymásrafedve, (4) átmintásázi módszer alkalmazása (Erdas Field Guide)
6.10. A legközelebbi szomszéd elve grafikusan (Erdas Field Guide)
7.1. A Landsat 4–5 műholdak pályasajátosságai
7.2. A LANDSAT 4–5 egymást követő napi pályáinak helyzete
7.3. A LANDSAT 4–5 műholdak modellje
7.4. TM 321 (RGB) sávkombináció (A Tisza és a Maros torkolata Szegednél, jobb alsó sarokban Makó a Maros mentén látható, 1986.08.22)
7.5. TM 453 (RGB) sávkombináció (A Tisza és a Maros torkolata Szegednél, jobb alsó sarokban Makó a Maros mentén látható, 1986.08.22)
7.6. TM 432 (RGB) sávkombináció (A Tisza és a Maros torkolata Szegednél, jobb alsó sarokban Makó a Maros mentén látható, 1986.08.22)
7.7. TM 743 (RGB) sávkombináció (A Tisza és a Maros torkolata Szegednél, jobb alsó sarokban Makó a Maros mentén látható, 1986.08.22)
7.8. A SPOT műhold vázlatos felépítése
7.9. A SPOT többszörös területfedése a 45° szélességen (a) és az Egyenlítőn (b)
7.10. Vonal-soros képalkotó technika
7.11. A SPOT nadír és off-nadír tükörállásai
7.12. A SPOT műhold oldalra (off-nadír) tekintési lehetősége
7.13. A SPOT műhold sztereokép készítési lehetősége
7.14. Az első SPOT4 felvétel 1998. március 27-én, Mohács a kép közepétől délre (©copyright CNES 1998)
7.15. A SPOT felvétel a Sanghai expo területéről (©copyright CNES 2010)
7.16. A SPOT VEGETATION Globális 10 napos MVC összegző kép 21/03/1999 - 31/03/1999. között (©copyright CNES 1999, VITO)
7.17. A SPOT VEGETATION Globális 10 napos MVC összegző kép 21/03/1999 - 31/03/1999. között Franciaország ÉNY-i része, La Manche, Doveri-szoros és Nagy-Britannia DK-i része (©copyright CNES 1999, VITO)
7.18. A SPOT5 HRG 2,5 m felbontásű űrfelvétel Peking a Tiltott város részéről (©copyright CNES 2002)
7.19. A SPOT5 HRS felvétele alaján készült 3D-s modell (©copyright CNES 2002)
7.20. Ellipszis vizsgálat a spektrális térben
7.21. Pixel alapú osztályozás döntési fája (Erdas Field Guide)
7.22. Parallelepipedon osztályozás döntési szabálya (Erdas Field Guide)
7.23. A minimális távolság döntési szabálya (ERDAS FIELD Guide)
7.24. A távolság file hisztogramja
7.25. Az ISODATA osztályozás első lépée az osztályközepek kijelölése (ERDAS FIELD Guide)
7.26. Az ISODATA osztályozás második lépése képelemek osztályközepekhez rendelése a minimális távolság módszere alapján (ERDAS FIELD Guide)
7.27. Az ISODATA osztályozás harmadik lépése az új osztályközepek meghatározása (ERDAS FIELD Guide)
8.1. 1 m felbontású illesztett, korrigált IKONOS kép Gyula városáról (2003.aug. 11.)
9.1. BIL tárolási módszer (Erdas Field Guide)
9.2. A BSQ tárolási módszer (Erdas Field Guide)
9.3. Konvolúciós formula
10.1. Lézeres letapogatással nyert magassági modell - Baltimore, MD, Camden Yards
10.2. Mintavételi technikák a) egyszerű véletlen mintavétel, b) rétegezett véletlen mintavétel, c) progresszív mintavétel, d) szabályos mintavétel, e) keresztszelvény, profil, f) szintvonalak mentén történő mintavétel
10.3. A Velencei-hegység és környékének digitalizált szintvonalrajza
10.4. A Vezúv háromdimenziós felvétele a TOPSAR adatok alapján
10.5. A Kárpát-medence középső és keleti területe radarral mért (SRTM) magassági modellben (100 m-es horizontális felbontás, méteres vertikális felbontás)A Velencei-hegység és környékének digitalizált szintvonalrajza
10.6. A Velencei hegység lejtőszög térképe
10.7. Lejtőtípusok a görbület alapján
10.8. Lejtőtípusok a görbület alapján
10.9. A Velencei hegység domborzata és a lefolyási hálózat alapján számított völgyhálózat
10.10. Cellánkénti vízgyűjtőterület
10.11. Potenciális napenergia besugárzás a Velencei-hegységben a tavaszi napéjegyenlőség idején
10.12. A légifelvételezés repülési sorai
10.13. Átfedések a légifelvételek között
10.14. A légifelvételek pixel- és terepi felbontása (és méretaránya) közötti kapcsolat
10.15. Pixel koordináta rendszer
10.16. Belső tájékozási adatpok a képi koordináta rendszerben
10.17. Affin transzformáció a pixel koordináták és a képkoordináták között a keretjelek felhasználásával
10.18. A belső tájékozáshoz alapvetően szükséges kapcsolópontok helyzete a légifelvételen
10.19. Kapcsolópontok az átfedő képterületeken, képsorok összekapcsolása
10.20. Képpiramisok szintjeinek adatstruktúrája
10.21. Az abszolút tájékozás elve
10.22. A 3 elforgatási szög, mint külső parameter
10.23. A forgatási matrix
10.24. Az a vektor koordinátái
10.25. Az A vektor koordinátái
10.26. A kollinearitási egyenletrendszer mátrixos formája
10.27. A kollinearitási egyenletrendszer kifejtve
10.28. A kettős térbeli pontkapcsolás elve
10.29. Kapcsolópontok és GCP-ok egy modellen
10.30. A kollinearitási egyenletrendszer kifejtve: 1 GCP alapján 1 képpárra
10.31. GCP-ok ideális elhelyezése képsoron és légifotó tömbön (1)
10.32. GCP-ok ideális elhelyezése képsoron és légifotó tömbön (2)
10.33. Ortofotó előállításának elve (1)
10.34. Ortofotó előállításának elve (2)
12.1. A vevőpozíció meghatározása két adótorony segítségével
12.2. A GLONASS rendszer
12.3. Helymeghatározás három GPS műhold távolságának ismeretében
12.4. Időkülönbség mérése a megegyező kódszakaszok között
12.5. Helymeghatározás 3 GPS műhold alapján és a mérés pontatlansága
12.6. A nyers vivőjelek és a modulált kódok
12.7. A műholdgeometria hatása a mérési pontosságra
12.8. A különböző hibaforrások és hatásuk a mérési pontosságra (méterben)
12.9. DGPS mérés elve
13.1. A térinformatikai alkalmazások általános folyamatábrája
13.2. Térinformatikai rendszer adatbázisa (Elek 2008 alapján)
13.3. Mezőgazdasági szempontú talaj-alkalmassági térkép (forrás: CANADA GIS)
13.4. 1:50.000-es digitális topográfiai térkép részlete (forrás: DTA-50)
13.5. OTAB állomány geometriája és tartalma Kecskemét és környéke példáján
13.6. Digitális földhivatali alaptérkép (BEVET) vektorizálása és GIS alkalmazása (műemlékvédelem alatt álló épületek lekérdezése)
13.7. 3D digitális alaptérkép
13.8. Földmérési alaptérkép szerint hagyományos módon készített közmű alaptérkép folyamatábrája
13.9. Hálózatszimulációs és munkairányító funkciók egy közműnyilvántartó rendszerben
13.10. TEIR térinformatikai alkalmazás (az ország szerkezeti terve)
13.11. Az interaktív elemző rendszerben lekérdezett adatok táblázatos, diagrammszerű és térképi megjelenítése
13.12. A TIR honlapja
13.13. A TIR moduljai
13.14. A TIR adattartalom megjelenítése Google Earth-ön
13.15. Térbeli Talajinformációs Rendszerek Magyarországon (forrás: MTA TAKI)
13.16. TIM pontok mérési eredményeinek kezelése
13.17. AGROTOPO adatbázis egyik paramétere (forrás: MTA TAKI)
13.18. Kreybig-féle talajismereti térképezés folthatárainak pontosítása domborzatmodell és ortofotó alapján (forrás: MTA TAKI)
13.19. DKTIR, mint digitális dinamikus térbeli talajinformációs rendszer (forrás: MTA TAKI)
13.20. Nagyléptékű táblaszintű térinformatikai adatbázis, mint a GPS vezérelt géppark alapja
13.21. Vízlefolyás számítása domborzatmodell alapján a Velencei-hegység területén
13.22. Területhasználat változása az Alföldön 2000 és 2006 között térben és számokban
13.23. Az agroökológiai potenciál, mint a talajerózió és a lefolyásszabályozási funkció kombinációja
13.24. Műholdkép alapú, többéves monitoring vizsgálat összetett folyamata: klímaváltozás hatása a vegetációra
13.25. Műholdkép alapú, többéves monitoring vizsgálat eredménye: klímaváltozás hatása a vegetációra
13.26. Pontszerű, hosszú időtartamú adatok térbeli kiterjesztése: talajvízszint-változás 1970 – 2003 között
13.27. Beépítettség változásának térképezése topográfiai térképek és légifotók alapján
13.28. Zöldfelületek elérhetősége, mint városökológiai érték és annak változása
14.1. Szintvonalas térkép, domborzatmodell és képréteggel fedett árnyékolt DDM
14.2. Domborzatmodell megjelenítése GRASS szoftverrel
14.3. Domborzatmodell megjelenítése Quantum GIS szoftverrel
15.1. Anim1 - Geostacionárius műholdak és a Föld mozgása a Föld északi pólusa irányából (©copyright Lookang 2011)
15.2. Anim2 - Áramlási irányok NOAA/NCEP 2009.089.31 (©copyright NOAA 2009)
15.3. Anim3 - Anim3 - Kukorica termésátlagok megyénként - Animation created by Mark Lynch using Atlas GIS; data from USDA/NASS - http://www.udel.edu/FREC/spatlab/anim/corn.gif
15.4. Anim4 - Repülés szimuláció Spearfish (Dél-Dakota, USA) felett CERL adatok alapján. SPOT color-IR kompozit a DEM-en - http://www.udel.edu/FREC/spatlab/anim/spearfish.anim.gif
15.5. Anim5 - NDVI értékek - 10-minute AVHRR satellite data, NOAA Geophysical Data Center, 1984-1988 averages, by month. GRASS files processed by Lozar and Anderson
15.6. Anim6 - Globális hőmérséklet - IIASA-Grid data, UN Environment Program, ~6,300 records/frame. GRASS files processed by Anderson, Lozar and Thompson
15.7. Anim7 - Globális csapadéktérkép - IIASA-Grid data, UN Environment Program, ~6,100 records/frame. GRASS files processed by Anderson, Lozar, Thompson and Crowley
15.8. Anim8 - Globális felhőfedettségi térkép - IIASA-Grid data, UN Environment Program, interpolation from ~1,600 stations. GRASS files processed by Anderson, Lozar, Thompson and Crowley
15.9. Anim9 - Magaslégköri ózontartalom az Északi-sak felett 2009 (copyright 2009 ESA)
15.10. Anim10 - Meteosat-8 IR10,8 kép egy heves zivatarról Magyarország felett (copyright 2010 EUMETSAT)
15.11. Anim11 - Földrengések 2002 szeptember október (copyright 2009 USGS, IRIS)
15.12. Anim12 - Földrengések 2002 november 3. (copyright Alan Jones)
15.13. Anim13 - Példa tsunami kialakulására a Cascadia szubdukciós zónában (copyright USGS)
15.14. Anim14 - Tsunami terjedése a 2011. március 11-ei Japán földrengés után (forrás:http://supersites.earthobservations.org/201103_Tsunami_DrSatake.gif )
15.15. Anim15 - A földrengések helyei és az erősségük a 2011. márciusi Japán földrengések során(forrás:http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Public+Relations/M40-Bildarchiv/001_+Japan )
15.16. Anim16 - The initial ash and SO2 plume from the Puyehue - Cordon Caulle Volcanic Complex (PCVCC) reaches South America, after circling the globe in eight days (copyright 2011 EUMETSAT)
15.17. Anim17 - Egy frontzóna végigsöpri az Appennini-félszigetet és jelentős csapadékot eredményez 2011.02.11. Meteosat-9 NIR1.6, NIR0.8, VIS0.6 RGB kompozit (copyright 2011 EUMETSAT)
15.18. Anim18 - Etna 2011 januári kitörése Meteosat-9 R12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8 RGB kompozit (copyright 2011 EUMETSAT)
15.19. Anim19 - Tropusi ciklon (Phet), kb. 600 km-re délre Oman (Muscat) partjaitól 2010.06.12. Meteosat-7 VIS ,(copyright 2010 EUMETSAT)
15.20. Anim20 - Trópusi vihar Afrika szarvánál. A napsugarak megcsillannak a vízfelszínen Jemen és Etiópia partjainál 2010.05.20. Meteosat-7 NIR1.6, VIS0.8, VIS0.6 (copyright 2010 EUMETSAT)
15.21. Anim21 - The Eyjafjallajoekull ash plume revisits the British Isles and the Benelux countries 2010.05.13. Meteosat-9 IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8 (copyright 2010 EUMETSAT)
15.22. Anim22 - Meteosat-9 shows a large area over the Atlantic covered in the Eyjafjallajoekull ash cloud (source: M. Setvak, CHMI) 2010.05.09. Meteosat-9 IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8 (copyright 2010 EUMETSAT)
15.23. Anim23 - A cyclone crossing Spain brings snow to Seville for the first time in over fifty years 2010.02.12. Meteosat-9 WV6.2-WV7.3, IR9.7-IR10.8, WV6.2 (copyright 2010 EUMETSAT)
15.24. Anim24 - A ciklon haladt keresztül Spanyolországon, és Sevilla városában 50 év után az első havazást eredményezte 2010.01.10. Meteosat-9 VIS0.8, NIR1.6, IR3.9 (copyright 2010 EUMETSAT)
15.25. Anim25 - Egy óriási mediterrán ciklon (Daisy) okozott havazást Közép-Európában 2010.01.08. Meteosat-9 WV6.2-WV7.3, IR9.7-IR10.8, WV6.2 (copyright 2010 EUMETSAT)
15.26. Anim26 - A Phyan nevű trópusi ciklon heves esőzésekkel megérkezik India nyugati partjaihoz. Meteosat-7 IR sáv, (copyright 2009 EUMETSAT)
15.27. Anim27 - A GOME mérési adataiból összeállított animáció a Déli-sark felett ózonlyukról 2011-07.01. (copyright 2009 EUMETSAT)
15.28. Anim28 - Polar stratospheric cloud regions for the period November 1, 1999 through March 15, 2000 (copyright 2009 NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio)
15.29. Anim29 - 2009 El Niño & 2010 La Niña (3D-Stereoscopic Version) NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Generated using AVISO Products. Meteosat-7 IR sáv, (copyright NASA)
15.30. Anim30 - This animation show a year in the life of global ocean temperatures, June 2, 2002 to May 11, 2003. Green indicates the coolest water, yellow the warmest. The Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR-E) on the Aqua satellite saw through the clouds to provide sea surface temperatures. (copyright NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio)

A táblázatok listája

2.1. Példa a leggyakrabban használt változótípusokra egy térinformatikai adatbázisban
6.1. A METEOSAT műholdak tevékenységi periódusai és pozíciójuk
6.2. A NOAA 6-17 műholdak felbocsátási ideje és pályaadataik
6.3. A NOAA 6–17 műholdak AVHRR szenzorának adata
7.1. A Landsat-1-7 műholdak érzékelő szenzorai

Az egyenletek listája

12.1.